Bibliography of the Bulgarian Revival Books (1801-1878)
Български
Search Submit cover
Title:
История славенно-болгарског народа [A] : из Г. Раича историе и неких историческим книг составленна и простим язиком списана за синове отечества Афанасием Несковичем
Author:
Атанасий Нескович
Publisher:
в Будиме граде, 1801 (Писмени Кралевскаго Университета)
Description:
[12], 229, [2] p. ; 17,0 cm, 8°
Note:
Същото издание се среща с вариация на посвещението след заглавната страница. Вариант А: с посвещение на Афанасию Пульевичу, купцу Пещанскому. Вариант Б: с посвeщение на Николаю Черноевичу, купцу болгарскому. В повечето екземпляри на титулната страница думата "историческим" е поправена ръкописно на "исторических". Пагинацията на колите е с латински букви
General note:
Datе info:
Арабски цифри
Price:
48 кр.[ойцера] без подвързията
Language:
Български, сръбски
Font:
Църковнославянски, латински
Color of print:
черно
Trustee:
Посветено на: Афанасию Пульевичу, купцу Пещанскому
Bibliographic sources:
Balan:
Unregistered
Pogorelov:
Unregistered
Stoyanov:
Unregistered
Teodosiev:
91-1801
      История славенно-болгарског народа [A] : из Г. Раича историе и неких историческим книг составленна и простим язиком списана за синове отечества Афанасием Несковичем / Атанасий Нескович. - в Будиме граде, 1801 (Писмени Кралевскаго Университета). - [12], 229, [2] с.; 17 см, 8°

Същото издание се среща с вариация на посвещението след заглавната страница. Вариант А: с посвещение на Афанасию Пульевичу, купцу Пещанскому. Вариант Б: с посвeщение на Николаю Черноевичу, купцу болгарскому. В повечето екземпляри на титулната страница думата "историческим" е поправена ръкописно на "исторических". Пагинацията на колите е с латински букви
48 кр.[ойцера] без подвързията      
044 $ а bul, srp
245 $ а История славенно-болгарског народа [A]
245 $ b из Г. Раича историе и неких историческим книг составленна и простим язиком списана за синове отечества Афанасием Несковичем
245 $ c Атанасий Нескович
260 $ а [в Будиме граде]
260 $ c 1801
260 $ e Писмени Кралевскаго Университета
300 $ а [12], 229, [2] p.
300 $ c 17,0 cm , 8°
500 $ а Същото издание се среща с вариация на посвещението след заглавната страница. Вариант А: с посвещение на Афанасию Пульевичу, купцу Пещанскому. Вариант Б: с посвeщение на Николаю Черноевичу, купцу болгарскому. В повечето екземпляри на титулната страница думата "историческим" е поправена ръкописно на "исторических". Пагинацията на колите е с латински букви
500 $ а 1
500 $ а 48 кр.[ойцера] без подвързията
546 $ а Bulgarian, serbian
546 $ b Church slavonic font, latin font
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 91-1801
700 $ а Посветено на: Афанасию Пульевичу, купцу Пещанскому1
700 $ а Нескович, Атанасий = Neskovič, Atanasij
700 $ d 1777?-1827
700 $ а Раич, Йован = Raič, Jovan
700 $ d 1726-1801
Report error