Bibliography of the Bulgarian Revival Books (1801-1878)
Български
Search Submit cover
Title:
Свещеная история церковна от Ветхиет и Новиет завет = Kurze heiligen Kirchengeschichte des alten und neuen Testaments
Author:
сокращенно сочинена на славено-болгарскиет язик със питания и ответи заради малките деца от еднаго любородна и ся издава на печат от настоятелят Василя Н. Неновича
Publisher:
в Будиме граде, 1825 (Писмени Кралевскаго Унгар. Всеучилища)
Description:
48 p. ; 19,0 cm, 8°
Note:
Паралелното заглавие е отпечатано с готически шрифт. Budae die 17. Maii 1825 Potest imprimi Georgius Petrovics m. p. Censor librorum [с. 48]
General note:
Datе info:
Арабски цифри, от Христа
Censor:
Georgius Petrovics
Language:
Български
book_mainview_other_languages:
Немски, гръцки, латински
Font:
Църковнославянски, граждански, гръцки, латински, друг
Color of print:
черно
Trustee:
Антоний Коанович; Г. Йоан Начович; Г. Петко Михаилович; Г. ьаци Йордан х. Генович; А. Василий И. Ненович
Bibliographic sources:
Balan:
10951
Pogorelov:
14
Stoyanov:
5605
Teodosiev:
25-2
Digital copy:
      Свещеная история церковна от Ветхиет и Новиет завет = Kurze heiligen Kirchengeschichte des alten und neuen Testaments / сокращенно сочинена на славено-болгарскиет язик със питания и ответи заради малките деца от еднаго любородна и ся издава на печат от настоятелят Василя Н. Неновича. - в Будиме граде, 1825 (Писмени Кралевскаго Унгар. Всеучилища). - 48 с.; 19 см, 8°

Паралелното заглавие е отпечатано с готически шрифт. Budae die 17. Maii 1825 Potest imprimi Georgius Petrovics m. p. Censor librorum [с. 48]      
044 $ а bul
245 $ а Свещеная история церковна от Ветхиет и Новиет завет
245 $ b Kurze heiligen Kirchengeschichte des alten und neuen Testaments :
245 $ c сокращенно сочинена на славено-болгарскиет язик със питания и ответи заради малките деца от еднаго любородна и ся издава на печат от настоятелят Василя Н. Неновича
260 $ а [в Будиме граде]
260 $ c 1825
260 $ e Писмени Кралевскаго Унгар. Всеучилища
300 $ а 48 p.
300 $ c 19,0 cm , 8°
500 $ а Паралелното заглавие е отпечатано с готически шрифт. Budae die 17. Maii 1825 Potest imprimi Georgius Petrovics m. p. Censor librorum [с. 48]
500 $ а 1, 2
500 $ а Georgius Petrovics
546 $ а Bulgarian
546 $ b Church slavonic font, civil font, greek font, latin font, other
581 $ а Балан, 10951
581 $ а Погорелов, 14
581 $ а Стоянов, 5605
581 $ а Теодосиев, 25-2
700 $ а Антоний Коанович; Г. Йоан Начович; Г. Петко Михаилович; Г. ьаци Йордан х. Генович; А. Василий И. Ненович1
700 $ а Ненович, Васил Н., ?-1834 = Nenovich, Vasil N., ?-1834
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1825-11, В84528
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=11&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/896
Report error