Bibliography of the Bulgarian Revival Books (1801-1878)
Български
Search Submit cover
Title:
Часослов : точно по Московскаго извода
Author:
повелением благочестивейшаго и височайшаго господара нашего Григориа Димитровича Гика воевода; благословением Преосвещеннейшаго нашего митрополита Угровлахийскаго господина Григориа
Publisher:
Букурещ, 1825 (в типография Радукан Клинчан и Димитраки Топличан)
Description:
а-к [20], а-уs [406] p. : ill. ; 16,5 cm, 8°
Note:
Пълно заглавие: Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и Сина и Светаго Духа:...напечата ся книга сия Часослов. Годината на издаване от сътворението на Света и от Христа с църковнославянски букви. Пагинация с църковнославянски букви на всяка страница. На гърба на заглавната страница: предстоители Часослова сего Анастасия Хаджи Георгие Полизов, Добря Хаджи Йоана Бакалоглу, Стефан Евстатия Попович
General note:
Datе info:
Църковнославянски букви, от сътворението на света
Language:
Църковнославянски
Font:
Църковнославянски
Color of print:
черно и червено
Trustee:
Анастасий Полизов, Стефан Попович, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу
Bibliographic sources:
Balan:
Unregistered
Pogorelov:
Unregistered
Stoyanov:
8209
Teodosiev:
25-5
Digital copy:
      Часослов : точно по Московскаго извода / повелением благочестивейшаго и височайшаго господара нашего Григориа Димитровича Гика воевода; благословением Преосвещеннейшаго нашего митрополита Угровлахийскаго господина Григориа. - Букурещ, 1825 (в типография Радукан Клинчан и Димитраки Топличан). - а-к [20], а-уs [406] с.: с ил.; 16,5 см, 8°

Пълно заглавие: Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и Сина и Светаго Духа:...напечата ся книга сия Часослов. Годината на издаване от сътворението на Света и от Христа с църковнославянски букви. Пагинация с църковнославянски букви на всяка страница. На гърба на заглавната страница: предстоители Часослова сего Анастасия Хаджи Георгие Полизов, Добря Хаджи Йоана Бакалоглу, Стефан Евстатия Попович      
044 $ а chu
245 $ а Часослов
245 $ b точно по Московскаго извода
245 $ c повелением благочестивейшаго и височайшаго господара нашего Григориа Димитровича Гика воевода; благословением Преосвещеннейшаго нашего митрополита Угровлахийскаго господина Григориа
260 $ а [Букурещ]
260 $ c 1825
260 $ e в типография Радукан Клинчан и Димитраки Топличан
300 $ а а-к [20], а-уs [406] p.
300 $ b ill.
300 $ c 16,5 cm , 8°
500 $ а Пълно заглавие: Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и Сина и Светаго Духа:...напечата ся книга сия Часослов. Годината на издаване от сътворението на Света и от Христа с църковнославянски букви. Пагинация с църковнославянски букви на всяка страница. На гърба на заглавната страница: предстоители Часослова сего Анастасия Хаджи Георгие Полизов, Добря Хаджи Йоана Бакалоглу, Стефан Евстатия Попович
500 $ а 3, 1
546 $ а Church slavonic
546 $ b Church slavonic font
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 8209
581 $ а Теодосиев, 25-5
700 $ а Анастасий Полизов, Стефан Попович, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу1
700 $ а Полизов, Анастасий хаджи Георги = Polizov, Anastasij hadzi Georgi
700 $ а Бакалоглу, Добри хаджи Йоан = Bakaloglu, Dobri hadzi Joan
700 $ а Попович, Стефан Евстатий= Popovič, Stefan Evstatij
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по непълен екземпляр Ст. 25.13 I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=14&culture=bg
Report error