Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
Слово, изказаное заради умирание
Aвторска отговорност:
Агапий Критски; [Йоаким Кърчовски]
Издателски данни:
в Будине градe, 1814 (писмени Кралев всеучилища унгарскаго)
Физически характеристики:
30, [1] с. ; 18,5 см, 8°
Забележка:
Съдържа: Слово заради святое исповедание на сички християни; на мужи и на жени
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
11306
Погорелов:
4
Стоянов:
4917
Теодосиев:
14-3
Дигитално копие:
      Слово, изказаное заради умирание / Агапий Критски; [Йоаким Кърчовски]. - в Будине градe, 1814 (писмени Кралев всеучилища унгарскаго). - 30, [1] с.; 18,5 см, 8°
Авторът и преводачът са установени от д-р Маньо Стоянов

Съдържа: Слово заради святое исповедание на сички християни; на мужи и на жени      
044 $ а bul
245 $ а Слово, изказаное заради умирание
245 $ c Агапий Критски; [Йоаким Кърчовски]
260 $ а [в Будине градe]
260 $ c 1814
260 $ e писмени Кралев всеучилища унгарскаго
300 $ а 30, [1] с.
300 $ c 18,5 см , 8°
500 $ а Авторът и преводачът са установени от д-р Маньо Стоянов
500 $ а Съдържа: Слово заради святое исповедание на сички християни; на мужи и на жени
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 11306
581 $ а Погорелов, 4
581 $ а Стоянов, 4917
581 $ а Теодосиев, 14-3
700 $ а Агапий Критский = Agapios Krete = Agapios Kritskij
700 $ а Кърчовски, Йоаким = Kǎrcovski, Joakim
700 $ d 1750?-1820?
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=5&culture=bg
Докладвай грешка