Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English

ИНСТИТУЦИИ

НБКМ – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

NLCM – National Library St. St. Cyril and Methodius

НАБИС – Национална академична библиотечно-информационна система

NALIS – National Academic Library and Information System

ГИМС – Градски исторически музей – Самоков

SHM – Samokov History Museum

РБ Русе – Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

PL Ruse – Public Library Ruse „Lyuben Karavelov“

РБ Велико Търново – Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново

PL Veliko Tarnovo – Public Library Veliko Tarnovo „Petko R. Slavejkov“

БАН – Българска академия на науките

BAS – Bulgarian Academy of Sciences

УниБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии

ULSIT – University of Library Studies and Information Technology

СЪКРАЩЯНИЯ В БИБЛИОГРАФСКИТЕ ЗАПИСИ

б. г. – без година

б. м. – без място

б. м. г. – без място и година

б. н. – без номер

бр. – брой

г. – година

гр. – грош

кн. – книга

л. – лист

печ. – печатница

п-ца – печатница

с. – страница

т. – том

типогр. – типография

ч. – част

СПРАВОЧНИЦИ

Балан – Теодоров-Балан, Александър. Български книгопис за 100 години, 1909

БВК – Стоянов, Маньо. Българската възрожденска книжнина : аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1(806–1878), 1957

Начов – Начов, Никола. Оправки и добавки към „Български книгопис за 100 години“

Погорелов – Погорелов, Валерий. Опис на старите български печатни книги, 1923

РБВК – Репертоар на българската възрожденска книжнина. Стоянов, Маньо. Българската възрожденска книжнина : аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1(806–1878), 1957

Стоянов – Стоянов, Маньо. Българската възрожденска книжнина : аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1(806–1878), 1957

Теодосиев – Теодосиев, Николай. Каталог на българските печатни книги 1508-1878, 2007