Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English

За проекта

Проектът ДН 05/2 се разработва от Катедра „Библиотекознание и библиография“ към Факултета по библиотекознание и културно наследство на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Той се финансира от Фонд научни изследвания, Министерство на образованието и науката на Република България. Екипът, под ръководството на доц. д-р Васил Загоров (история на книгата), включва специалисти с различни компетенции: доц. д-р Красимира Александрова (библиография), гл. ас. д-р Пламена Златкова (библиотекознание), гл. ас. д-р Марина Енчева (информационно-търсещи системи), гл. ас. д-р Поли Муканова (филология и книгознание) и д-р Калин Димитров (информационни технологии). В изпълнението на проекта са привлечени по конкретни задачи постдокторанти, докторанти и студенти: инж. д-р Искра Цветанска (постдокторант), Гергана Янчева (докторант), Габриела Ангелова (докторант) и Михаил Вълов (студент). Като външни консултанти участват и представители на библиотечно-информационния сектор: Юлия Карадачка-Симеонова (НБКМ), Силвия Филипова (НБКМ), Силвия Найденова (ЦБ на БАН) и Искрен Стоянов (IT).

Екипът на проекта изказва благодарности към колективите на Градски исторически музей – Самоков (под ръководството на Веселин Хаджиангелов); Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил (под ръководството на Валентин Дебочички); Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил (под ръководството на София Пайчева); Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (под ръководството на Теодора Евтимова).