Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Книга нарицаемая святче или Календар вечний : собран от много различни други заради леснота болгарскому народу, украшен сос много назначения потребни на секому человеку, и издан на болгарски за потреба на единородните православни братие
Aвторска отговорност:
собран и сочинен и напечатан сос иждивението от г. хаджи Найдена Йоановича, учителя и книгопродавца на сичката Славеноболгария, жителя татарпазарджичкаго, заради просвещението на православните християни
Поредност на изданието:
Издателски данни:
в Букурещ, 1843 (в типографията на братя Каркалеки)
Физически характеристики:
80 , 1 с. : с ил. ; 12,0 см, 16°
Забележка:
Между с. 30-31 свръхформатна таблица с църковен календар. Леточисление, сведения за панаири, градове и пр.: с. 48-78 (заето от Месецослов от Хр. Сичан-Николов, 1842). Книгата няма собствена пагинация
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цена:
1 цванц
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
4837
Погорелов:
80
Стоянов:
3249
Теодосиев:
43-6
Дигитално копие:
      Книга нарицаемая святче или Календар вечний : собран от много различни други заради леснота болгарскому народу, украшен сос много назначения потребни на секому человеку, и издан на болгарски за потреба на единородните православни братие / собран и сочинен и напечатан сос иждивението от г. хаджи Найдена Йоановича, учителя и книгопродавца на сичката Славеноболгария, жителя татарпазарджичкаго, заради просвещението на православните християни. - издание первое. - в Букурещ, 1843 (в типографията на братя Каркалеки). - 80 , 1 с.: с ил.; 12 см, 16°

Между с. 30-31 свръхформатна таблица с църковен календар. Леточисление, сведения за панаири, градове и пр.: с. 48-78 (заето от Месецослов от Хр. Сичан-Николов, 1842). Книгата няма собствена пагинация
1 цванц      
044 $ а bul
245 $ а Книга нарицаемая святче или Календар вечний
245 $ b собран от много различни други заради леснота болгарскому народу, украшен сос много назначения потребни на секому человеку, и издан на болгарски за потреба на единородните православни братие
245 $ c собран и сочинен и напечатан сос иждивението от г. хаджи Найдена Йоановича, учителя и книгопродавца на сичката Славеноболгария, жителя татарпазарджичкаго, заради просвещението на православните християни
250 $ a издание первое
260 $ а [в Букурещ]
260 $ c 1843
260 $ e в типографията на братя Каркалеки
300 $ а 80 , 1 с.
300 $ b с ил.
300 $ c 12,0 см , 16°
500 $ а Между с. 30-31 свръхформатна таблица с църковен календар. Леточисление, сведения за панаири, градове и пр.: с. 48-78 (заето от Месецослов от Хр. Сичан-Николов, 1842). Книгата няма собствена пагинация
500 $ а 1, 2
500 $ а 1 цванц
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 4837
581 $ а Погорелов, 80
581 $ а Стоянов, 3249
581 $ а Теодосиев, 43-6
700 $ а Йоанович, хаджи Найден = Joanovič, hadži Najden
700 $ d 1805?-1859
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1843-76 В87838
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=68&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/1000
Докладвай грешка

Резултати от търсенето