Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Начала на християнското учение или Кратка священа история и кратък катихизис
Aвторска отговорност:
преведени от рускийат на бългългарски язик [от Найден Геров] сос соизволението на Святейшият правителствующият синод и печатани иждивением Габровскаго у-ща
Издателски данни:
Одесса, 1843 (в Градската типография)
Физически характеристики:
93, [2] с. : с ил. ; 16,0 см, 16°
Забележка:
Съдържа: Кратка священна история; Краткий катехизис; Прибавление на краткиат катехизис. На гърба на заглавната страница: одобрение от цензор В. Пахман на 28 март 1843 г. Дар по 10 екземпляра за училища по взаимоучителния метод. Второ издание през 1851 г.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
В. Пахман
Цена:
Дава се дар
Език:
Български, руски
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Габровското училище
Библиографски източници:
Балан:
7908
Погорелов:
78
Стоянов:
1239
Теодосиев:
43-11
Дигитално копие:
      Начала на християнското учение или Кратка священа история и кратък катихизис / преведени от рускийат на бългългарски язик [от Найден Геров] сос соизволението на Святейшият правителствующият синод и печатани иждивением Габровскаго у-ща. - Одесса, 1843 (в Градската типография). - 93, [2] с.: с ил.; 16 см, 16°
Името на прев. Найден Геров установено по Балан и БВК. Т. 1

Съдържа: Кратка священна история; Краткий катехизис; Прибавление на краткиат катехизис. На гърба на заглавната страница: одобрение от цензор В. Пахман на 28 март 1843 г. Дар по 10 екземпляра за училища по взаимоучителния метод. Второ издание през 1851 г.
Дава се дар      
044 $ а bul, rus
245 $ а Начала на християнското учение или Кратка священа история и кратък катихизис
245 $ c преведени от рускийат на бългългарски язик [от Найден Геров] сос соизволението на Святейшият правителствующият синод и печатани иждивением Габровскаго у-ща
260 $ а [Одесса]
260 $ c 1843
260 $ e в Градската типография
300 $ а 93, [2] с.
300 $ b с ил.
300 $ c 16,0 см , 16°
500 $ а Името на прев. Найден Геров установено по Балан и БВК. Т. 1
500 $ а Съдържа: Кратка священна история; Краткий катехизис; Прибавление на краткиат катехизис. На гърба на заглавната страница: одобрение от цензор В. Пахман на 28 март 1843 г. Дар по 10 екземпляра за училища по взаимоучителния метод. Второ издание през 1851 г.
500 $ а 1, 2
500 $ а В. Пахман
500 $ а Дава се дар
546 $ а Български, руски
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 7908
581 $ а Погорелов, 78
581 $ а Стоянов, 1239
581 $ а Теодосиев, 43-11
700 $ а Габровското училище1
700 $ а Геров, Найден = Gerov, Najden
700 $ d 1823-1900
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1843-81, В88002
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=71&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000012
852 $ uhttps://www.wdl.org/en/item/12872/view/
Докладвай грешка

Резултати от търсенето