Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Нещо за безграмотните человеци
Aвторска отговорност:
[превел от руски Б. Петков]
Издателски данни:
в Смирне, 1843 (в типографии А. Дамианова)
Физически характеристики:
32 с. ; 15,0 см, 8°
Забележка:
Второ издание от 1851 г. със заглавие Нещо за неграмотните человеци. Трето издание (1858 г.) със заглавие Нещо за безкнижните человеци. Четвърто издание (1862 г.), погрешно означено като трето, със заглавие Нещо за бескнижните человеци
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
8297
Погорелов:
82
Стоянов:
5995
Теодосиев:
43-12
Дигитално копие:
      Нещо за безграмотните человеци / [превел от руски Б. Петков]. - в Смирне, 1843 (в типографии А. Дамианова). - 32 с.; 15 см, 8°
Името на прев. установено по Балан и БВК. Т. 2

Второ издание от 1851 г. със заглавие Нещо за неграмотните человеци. Трето издание (1858 г.) със заглавие Нещо за безкнижните человеци. Четвърто издание (1862 г.), погрешно означено като трето, със заглавие Нещо за бескнижните человеци      
044 $ а bul
245 $ а Нещо за безграмотните человеци
245 $ c [превел от руски Б. Петков]
260 $ а [в Смирне]
260 $ c 1843
260 $ e в типографии А. Дамианова
300 $ а 32 с.
300 $ c 15,0 см , 8°
500 $ а Името на прев. установено по Балан и БВК. Т. 2
500 $ а Второ издание от 1851 г. със заглавие Нещо за неграмотните человеци. Трето издание (1858 г.) със заглавие Нещо за безкнижните человеци. Четвърто издание (1862 г.), погрешно означено като трето, със заглавие Нещо за бескнижните человеци
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 8297
581 $ а Погорелов, 82
581 $ а Стоянов, 5995
581 $ а Теодосиев, 43-12
700 $ а Петков, Ботьо = Petkov, Bot'o
700 $ d 1815-1869
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1843-82, В91324
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=72&culture=bg
852 $ uhttps://www.wdl.org/en/item/4118/view/
Докладвай грешка

Резултати от търсенето