Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Общое землеописание вкратце за сичката земля
Aвторска отговорност:
преведено от греческий на славеноболгарский язик, умножено же с разпространением и прибавлением многоразних потребних областей и сега перво на свят издано трудом Константина Г. Фотинова С[амоковец]
Издателски данни:
Смирна, 1843 (в типографии А. Дамианова)
Физически характеристики:
236, 1 с. : с ил. , к. ; 17,0 см, 8°
Забележка:
Корично заглавие: География обща же и особна с новоначертана харта за употребление болгарскаго юношества; Описание родолюбивих стицатель, с. 209-234. След с. 236 свръхформатна карта на Балканския полуостров
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цена:
13/15 гроша
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски, латински
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
8344
Погорелов:
90
Стоянов:
7658
Теодосиев:
43-13
Дигитално копие:
      Общое землеописание вкратце за сичката земля / преведено от греческий на славеноболгарский язик, умножено же с разпространением и прибавлением многоразних потребних областей и сега перво на свят издано трудом Константина Г. Фотинова С[амоковец]. - Смирна, 1843 (в типографии А. Дамианова). - 236, 1 с.: с ил., к.; 17 см, 8°

Корично заглавие: География обща же и особна с новоначертана харта за употребление болгарскаго юношества; Описание родолюбивих стицатель, с. 209-234. След с. 236 свръхформатна карта на Балканския полуостров
13/15 гроша      
044 $ а bul
245 $ а Общое землеописание вкратце за сичката земля
245 $ c преведено от греческий на славеноболгарский язик, умножено же с разпространением и прибавлением многоразних потребних областей и сега перво на свят издано трудом Константина Г. Фотинова С[амоковец]
260 $ а [Смирна]
260 $ c 1843
260 $ e в типографии А. Дамианова
300 $ а 236, 1 с.
300 $ b с ил., к.
300 $ c 17,0 см , 8°
500 $ а Корично заглавие: География обща же и особна с новоначертана харта за употребление болгарскаго юношества; Описание родолюбивих стицатель, с. 209-234. След с. 236 свръхформатна карта на Балканския полуостров
500 $ а 1, 2
500 $ а 13/15 гроша
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, латински
581 $ а Балан, 8344
581 $ а Погорелов, 90
581 $ а Стоянов, 7658
581 $ а Теодосиев, 43-13
700 $ а Фотинов, Константин Георгиев = Fotinov, Konstantin Georgiev
700 $ d 1790?-1858
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1843-83, В91416, В91433
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=73&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000014
852 $ uhttps://www.wdl.org/en/item/4083/view
Докладвай грешка

Резултати от търсенето