Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
Книга сия зовомая огледало
Aвторска отговорност:
описа ся ради потреби и ползования препростейшим и некнижним язиком болгарским долния Миссии, многогрешним во йеромонасях и недостойнейшим игуменом Крал Марковаго монастиря, иже во Скопие у Маркоа река храма святаго великомученика Димитрия Кирил Tетоец Пейчинович; И изда ся на тип иждивением и потщанием благоговейнаго во священицях господина Косте Стошича попа от Призрена града
Издателски данни:
в Будине граде, 1816 (Писмени Кралевск. Университета Пещанскаго)
Физически характеристики:
4, а-рни [148] с. ; 17,0 см, 8°
Забележка:
В пагинацията на страниците е допусната грешка. При изброяване се установяват 152, а не 162 с., защото номерацията прескача между os-пз [76-87] с.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български, църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно и червено
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Косте Стошича
Библиографски източници:
Балан:
8958
Погорелов:
6
Стоянов:
5988
Теодосиев:
16-1
Дигитално копие:
      Книга сия зовомая огледало / описа ся ради потреби и ползования препростейшим и некнижним язиком болгарским долния Миссии, многогрешним во йеромонасях и недостойнейшим игуменом Крал Марковаго монастиря, иже во Скопие у Маркоа река храма святаго великомученика Димитрия Кирил Tетоец Пейчинович; И изда ся на тип иждивением и потщанием благоговейнаго во священицях господина Косте Стошича попа от Призрена града. - в Будине граде, 1816 (Писмени Кралевск. Университета Пещанскаго). - 4, а-рни [148] с.; 17 см, 8°
Кирил Пейчинович

В пагинацията на страниците е допусната грешка. При изброяване се установяват 152, а не 162 с., защото номерацията прескача между os-пз [76-87] с.      
044 $ а bul, chu
245 $ а Книга сия зовомая огледало
245 $ c описа ся ради потреби и ползования препростейшим и некнижним язиком болгарским долния Миссии, многогрешним во йеромонасях и недостойнейшим игуменом Крал Марковаго монастиря, иже во Скопие у Маркоа река храма святаго великомученика Димитрия Кирил Tетоец Пейчинович; И изда ся на тип иждивением и потщанием благоговейнаго во священицях господина Косте Стошича попа от Призрена града
260 $ а [в Будине граде]
260 $ c 1816
260 $ e Писмени Кралевск. Университета Пещанскаго
300 $ а 4, а-рни [148] с.
300 $ c 17,0 см , 8°
500 $ а Кирил Пейчинович
500 $ а В пагинацията на страниците е допусната грешка. При изброяване се установяват 152, а не 162 с., защото номерацията прескача между os-пз [76-87] с.
500 $ а 1, 2
546 $ а Български, църковнославянски
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 8958
581 $ а Погорелов, 6
581 $ а Стоянов, 5988
581 $ а Теодосиев, 16-1
700 $ а Косте Стошича1
700 $ а Пейчинович, Кирил = Pejčinovič, Kiril
700 $ а Стошич, Косте = Stosič, Koste
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1816-5, В 129165
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=3&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/1004
Докладвай грешка