Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Alphabetum bulgaricum sive cyrillianum
Aвторска отговорност:
[comp.] Jacobus Jakovsky
Поредност на изданието:
Издателски данни:
Romae, 1844 (typis S. Congregationis de propaganda fide)
Физически характеристики:
23 с. ; 15,8 см, 12°
Забележка:
Nihil obstat Jacobus Jacovsky Bulgarus V. Coll. Urb. de propaganda fide alumnus. Imrimatur fr. Dom. Buttaoni Ord. praed. S. P. A. magister. Imprimatur Joseph Canali archiep. Colossen. Vicesg. Авторството на Яковски е предполагаемо. Заглавие и предговор на латински език
Обща забележка:
Изписване на годината:
Римски цифри, от Христа
Цензор:
Joseph Canali archiep. Colossen. Vicesg.
Език:
Български, латински
Шрифт:
Църковнославянски, латински
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
97
Стоянов:
8098
Теодосиев:
44-20
Дигитално копие:
      Alphabetum bulgaricum sive cyrillianum / [comp.] Jacobus Jakovsky. - Nunc primum editum catolicis thraciae bulgaris. - Romae, 1844 (typis S. Congregationis de propaganda fide). - 23 с.; 15,8 см, 12°

Nihil obstat Jacobus Jacovsky Bulgarus V. Coll. Urb. de propaganda fide alumnus. Imrimatur fr. Dom. Buttaoni Ord. praed. S. P. A. magister. Imprimatur Joseph Canali archiep. Colossen. Vicesg. Авторството на Яковски е предполагаемо. Заглавие и предговор на латински език      
044 $ а bul, lat
245 $ а Alphabetum bulgaricum sive cyrillianum
245 $ c [comp.] Jacobus Jakovsky
250 $ a Nunc primum editum catolicis thraciae bulgaris
260 $ а [Romae]
260 $ c 1844
260 $ e typis S. Congregationis de propaganda fide
300 $ а 23 с.
300 $ c 15,8 см , 12°
500 $ а Nihil obstat Jacobus Jacovsky Bulgarus V. Coll. Urb. de propaganda fide alumnus. Imrimatur fr. Dom. Buttaoni Ord. praed. S. P. A. magister. Imprimatur Joseph Canali archiep. Colossen. Vicesg. Авторството на Яковски е предполагаемо. Заглавие и предговор на латински език
500 $ а 2, 2
500 $ а Joseph Canali archiep. Colossen. Vicesg.
546 $ а Български, латински
546 $ b Църковнославянски, латински
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 97
581 $ а Стоянов, 8098
581 $ а Теодосиев, 44-20
700 $ а Яковски, Яков = Jakovski, Jakov = Jakovsky, Jacobus
700 $ d 1821-1872
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c Ст. 44.95 I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=86&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето