Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Nauka kristianska za kristianete od Filibeliskata darxiava
Aвторска отговорност:
[comp.] Jacobus Jakovsky et Petrus Arabagiski
Издателски данни:
U Rim, 1844 (sas slovite od S. Skupa od Propaganda fide)
Физически характеристики:
179, [2] с. ; 15,7 см, 12°
Забележка:
C. 3 - 112 ; (Катехизически поучения); с. И З—117: Molitvl dèto sékoj kristiànin tribe dà kàzuva /zàran i vècer; c. 118— 125: Litanije od blaxèna Deviza Maria; c. 127—174 : Molitvi na Deviza Maria za sekoi den od nedele, za izpovedane i s. precistene, i drughi pesni, koje sabra, urédi i ispravi za last od kristianete od Filibeliskata darxiava., Jako Jakovsky odhranik od propaganda fide ; c. 175—179: Skazalo; c. 1—2: Zbarkani ispravi. C. 3 [на последна страница] : Nihil obstat Petrus Arabagiski, Jakobus Jakovsky, bulgari v Coll. Urb. de Propaganda fide alumni. Imrimatur fr. doin. Buttaoni Ord. praed. S. P. A. magister. Imprimatur Ioseph Canali archiep. Colossen Vicesg
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
magister. Imprimatur Ioseph Canali archiep. Colossen Vicesg
Език:
Български
Шрифт:
Латински
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
7891
Погорелов:
98
Стоянов:
8099
Теодосиев:
44-21
Дигитално копие:
      Nauka kristianska za kristianete od Filibeliskata darxiava / [comp.] Jacobus Jakovsky et Petrus Arabagiski. - U Rim, 1844 (sas slovite od S. Skupa od Propaganda fide). - 179, [2] с.; 15,7 см, 12°

C. 3 - 112 ; (Катехизически поучения); с. И З—117: Molitvl dèto sékoj kristiànin tribe dà kàzuva /zàran i vècer; c. 118— 125: Litanije od blaxèna Deviza Maria; c. 127—174 : Molitvi na Deviza Maria za sekoi den od nedele, za izpovedane i s. precistene, i drughi pesni, koje sabra, urédi i ispravi za last od kristianete od Filibeliskata darxiava., Jako Jakovsky odhranik od propaganda fide ; c. 175—179: Skazalo; c. 1—2: Zbarkani ispravi. C. 3 [на последна страница] : Nihil obstat Petrus Arabagiski, Jakobus Jakovsky, bulgari v Coll. Urb. de Propaganda fide alumni. Imrimatur fr. doin. Buttaoni Ord. praed. S. P. A. magister. Imprimatur Ioseph Canali archiep. Colossen Vicesg      
044 $ а bul
245 $ а Nauka kristianska za kristianete od Filibeliskata darxiava
245 $ c [comp.] Jacobus Jakovsky et Petrus Arabagiski
260 $ а [U Rim]
260 $ c 1844
260 $ e sas slovite od S. Skupa od Propaganda fide
300 $ а 179, [2] с.
300 $ c 15,7 см , 12°
500 $ а C. 3 - 112 ; (Катехизически поучения); с. И З—117: Molitvl dèto sékoj kristiànin tribe dà kàzuva /zàran i vècer; c. 118— 125: Litanije od blaxèna Deviza Maria; c. 127—174 : Molitvi na Deviza Maria za sekoi den od nedele, za izpovedane i s. precistene, i drughi pesni, koje sabra, urédi i ispravi za last od kristianete od Filibeliskata darxiava., Jako Jakovsky odhranik od propaganda fide ; c. 175—179: Skazalo; c. 1—2: Zbarkani ispravi. C. 3 [на последна страница] : Nihil obstat Petrus Arabagiski, Jakobus Jakovsky, bulgari v Coll. Urb. de Propaganda fide alumni. Imrimatur fr. doin. Buttaoni Ord. praed. S. P. A. magister. Imprimatur Ioseph Canali archiep. Colossen Vicesg
500 $ а 1, 2
500 $ а magister. Imprimatur Ioseph Canali archiep. Colossen Vicesg
546 $ а Български
546 $ b Латински
581 $ а Балан, 7891
581 $ а Погорелов, 98
581 $ а Стоянов, 8099
581 $ а Теодосиев, 44-21
700 $ а Яковски, Яков = Jakovski, Jakov = Jakovsky, Jacobus
700 $ d 1821-1872
700 $ а Арабаджийски, Петър = Arabadzhijsky, Petar
700 $ d 1820-1874
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c Ст. 44.97 I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=92&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето