Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Български буквар : да ся разсдаде в дар учащимся юношам
Aвторска отговорност:
[Георги Попилиев Бусилин];на иждивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук
Издателски данни:
Москва, 1844 (в Университетската печатня)
Физически характеристики:
118 с. ; 19,0 см, 8°
Забележка:
Печатат позволяется съ темъ, чтобы, по отпечатании, представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляров. Москва, Октябра 22-го дня, 1843 года. Ценсоръ И. Снегиревъ от 22.10.1843 г. Числа: с. 115. Таблица умножения: с. 116-117. На много места в текста кирилската буква "з" е заменена с латинската "s". С готически шрифт на заглавната страница
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
И. Снегирев
Цена:
Да се раздаде в дар на учащимся юношам
Език:
Български
Други езици:
Руски
Шрифт:
Църковнославянски, граждански, друг
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Ангел Николаевич Хаджогло, московски купец от град Русчук
Библиографски източници:
Балан:
1277
Погорелов:
94
Стоянов:
843
Теодосиев:
44-3
Дигитално копие:
      Български буквар : да ся разсдаде в дар учащимся юношам / [Георги Попилиев Бусилин];на иждивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. - Москва, 1844 (в Университетската печатня). - 118 с.; 19 см, 8°
Името на авт. установено по БВК, т.1

Печатат позволяется съ темъ, чтобы, по отпечатании, представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляров. Москва, Октябра 22-го дня, 1843 года. Ценсоръ И. Снегиревъ от 22.10.1843 г. Числа: с. 115. Таблица умножения: с. 116-117. На много места в текста кирилската буква "з" е заменена с латинската "s". С готически шрифт на заглавната страница
Да се раздаде в дар на учащимся юношам      
044 $ а bul
245 $ а Български буквар
245 $ b да ся разсдаде в дар учащимся юношам
245 $ c [Георги Попилиев Бусилин];на иждивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук
260 $ а [Москва]
260 $ c 1844
260 $ e в Университетската печатня
300 $ а 118 с.
300 $ c 19,0 см , 8°
500 $ а Името на авт. установено по БВК, т.1
500 $ а Печатат позволяется съ темъ, чтобы, по отпечатании, представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляров. Москва, Октябра 22-го дня, 1843 года. Ценсоръ И. Снегиревъ от 22.10.1843 г. Числа: с. 115. Таблица умножения: с. 116-117. На много места в текста кирилската буква "з" е заменена с латинската "s". С готически шрифт на заглавната страница
500 $ а 1, 2
500 $ а И. Снегирев
500 $ а Да се раздаде в дар на учащимся юношам
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, граждански, друг
581 $ а Балан, 1277
581 $ а Погорелов, 94
581 $ а Стоянов, 843
581 $ а Теодосиев, 44-3
700 $ а Ангел Николаевич Хаджогло, московски купец от град Русчук1
700 $ а Бусилин, Георги Попилиев = Busilin, Georgi Popiliev
700 $ d 1820-1845
700 $ а Хаджогло, Ангел Николаевич = Hadzhoglo, Angel Nikolaevič
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1844-89, В91602
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=80&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/926
Докладвай грешка

Резултати от търсенето