Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Велисарий : драма в две действия
Aвторска отговорност:
на немецкий язик сочинена от Х. К. Х.Траудцена; а от греческият перевод на болгарский язик преведена от Анаст. Стояновича Кипиловскаго, уроженца казанскаго; напечате са сас иждивением неком любородном болгаром и дават са за дар
Издателски данни:
в Лейпцик, 1844 (у Брейткопф и Хертел)
Физически характеристики:
48 с. ; 19,0 см, 8°
Забележка:
Печатеса подъ созрението на П. Г. К. месица Априлъ. Леипцикъ. Книгата е преведена през същата година от Захари Симеонов и е отпечатана в печатницата на Дивитчиан в Цариград
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цена:
И даватса за даръ
Език:
Български
Шрифт:
Граждански, гръцки
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
12635
Погорелов:
102
Стоянов:
4526
Теодосиев:
44-5
Дигитално копие:
      Велисарий : драма в две действия / на немецкий язик сочинена от Х. К. Х.Траудцена; а от греческият перевод на болгарский язик преведена от Анаст. Стояновича Кипиловскаго, уроженца казанскаго; напечате са сас иждивением неком любородном болгаром и дават са за дар. - в Лейпцик, 1844 (у Брейткопф и Хертел). - 48 с.; 19 см, 8°

Печатеса подъ созрението на П. Г. К. месица Априлъ. Леипцикъ. Книгата е преведена през същата година от Захари Симеонов и е отпечатана в печатницата на Дивитчиан в Цариград
И даватса за даръ      
044 $ а bul
245 $ а Велисарий
245 $ b драма в две действия
245 $ c на немецкий язик сочинена от Х. К. Х.Траудцена; а от греческият перевод на болгарский язик преведена от Анаст. Стояновича Кипиловскаго, уроженца казанскаго; напечате са сас иждивением неком любородном болгаром и дават са за дар
260 $ а [в Лейпцик]
260 $ c 1844
260 $ e у Брейткопф и Хертел
300 $ а 48 с.
300 $ c 19,0 см , 8°
500 $ а Печатеса подъ созрението на П. Г. К. месица Априлъ. Леипцикъ. Книгата е преведена през същата година от Захари Симеонов и е отпечатана в печатницата на Дивитчиан в Цариград
500 $ а 1, 2
500 $ а И даватса за даръ
546 $ а Български
546 $ b Граждански, гръцки
581 $ а Балан, 12635
581 $ а Погорелов, 102
581 $ а Стоянов, 4526
581 $ а Теодосиев, 44-5
700 $ а Траудцен, Ханс Карл Хайнрих фон = Trautschen, Hans Carl Heinrich von
700 $ d 1730-1812
700 $ а Кипиловски, Анастас Стоянович = Kipilovski, Anastas Stoyanovič
700 $ d 1802-1870
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по Ст 44.90 I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=82&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000013
Докладвай грешка

Резултати от търсенето