Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Изгубеное дете или Приключение весма приятно и полезно
Aвторска отговорност:
на немецкий язик изперва сложено, на французкий после преведено, от французкаго же на греческий, а сега от греческаго на болгарский от Х. П. д.п.н.ч.н.н.
Издателски данни:
у Будиму, 1844 (писмени Кр. всеучилища Пештанског)
Физически характеристики:
47 с. ; 14,0 см, 8°
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цена:
1 цванц
Език:
Български
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
14005
Погорелов:
99
Стоянов:
5846
Теодосиев:
44-6
Дигитално копие:
      Изгубеное дете или Приключение весма приятно и полезно / на немецкий язик изперва сложено, на французкий после преведено, от французкаго же на греческий, а сега от греческаго на болгарский от Х. П. д.п.н.ч.н.н. - у Будиму, 1844 (писмени Кр. всеучилища Пештанског). - 47 с.; 14 см, 8°
Авт. е взет от БВК, т.1
1 цванц      
044 $ а bul
245 $ а Изгубеное дете или Приключение весма приятно и полезно
245 $ c на немецкий язик изперва сложено, на французкий после преведено, от французкаго же на греческий, а сега от греческаго на болгарский от Х. П. д.п.н.ч.н.н.
260 $ а [у Будиму]
260 $ c 1844
260 $ e писмени Кр. всеучилища Пештанског
300 $ а 47 с.
300 $ c 14,0 см , 8°
500 $ а Авт. е взет от БВК, т.1
500 $ а 1, 2
500 $ а 1 цванц
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 14005
581 $ а Погорелов, 99
581 $ а Стоянов, 5846
581 $ а Теодосиев, 44-6
700 $ а Шмид, Кристоф фон = Schmid, Christoph von
700 $ d 1768-1854
700 $ а Павлович, Христаки Георгиев = Pavlovič, Hristaki Georgiev
700 $ d 1804-1848
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по Ст. 44.92 I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=84&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето