Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
История на великий Александра Македонца : която описува неговото рождение, живот, юначество и смърт
Aвторска отговорност:
[Псевдо-Калистен] преведе от гръцки карловский славено-българский учител Христо П. Василев Протопопович от Карлово
Издателски данни:
Белград, 1844 (в Княжеско-сърбската типография)
Физически характеристики:
[2], 160, [38] с. ; 18,0 см, 8°
Забележка:
Имената на родолюбивите спомоществователи: с. 166-198. Мото: История е глас на мъртвите, който поучава живите, отбелязано на гърба на заглавната страница. Второ издание през 1851 г. Трето издание през 1867 г.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
95
Стоянов:
977
Теодосиев:
44-7
Дигитално копие:
      История на великий Александра Македонца : която описува неговото рождение, живот, юначество и смърт / [Псевдо-Калистен] преведе от гръцки карловский славено-българский учител Христо П. Василев Протопопович от Карлово. - Белград, 1844 (в Княжеско-сърбската типография). - [2], 160, [38] с.; 18 см, 8°
АНТИЧНИ романи / Състав. [с предг.] Богдан Богданов. - София : Нар. култура, 1975. - 543 с. ; 20 см. - (Библиотека Световна класика)

Имената на родолюбивите спомоществователи: с. 166-198. Мото: История е глас на мъртвите, който поучава живите, отбелязано на гърба на заглавната страница. Второ издание през 1851 г. Трето издание през 1867 г.      
044 $ а bul
245 $ а История на великий Александра Македонца
245 $ b която описува неговото рождение, живот, юначество и смърт
245 $ c [Псевдо-Калистен] преведе от гръцки карловский славено-българский учител Христо П. Василев Протопопович от Карлово
260 $ а [Белград]
260 $ c 1844
260 $ e в Княжеско-сърбската типография
300 $ а [2], 160, [38] с.
300 $ c 18,0 см , 8°
500 $ а АНТИЧНИ романи / Състав. [с предг.] Богдан Богданов. - София : Нар. култура, 1975. - 543 с. ; 20 см. - (Библиотека Световна класика)
500 $ а Имената на родолюбивите спомоществователи: с. 166-198. Мото: История е глас на мъртвите, който поучава живите, отбелязано на гърба на заглавната страница. Второ издание през 1851 г. Трето издание през 1867 г.
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 95
581 $ а Стоянов, 977
581 $ а Теодосиев, 44-7
700 $ а Василев, Христо Протопопович = Vasilev, Hristo Protopopovič
700 $ d 1818-1877
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по Ст.44.93 II
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=91&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/970
Докладвай грешка

Резултати от търсенето