Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Историята на славянно-болгарския народ
Aвторска отговорност:
из историята на г. Раича и някои исторически книги составлена и на славяно-сербский язик списана за синовете на отечеството от Атанасиа Несковича в Кралевско университетското печатописание в Будим град в 1801 година; а от славяно-сербския на славяно-болгарскиа язик переведена от канцеляриста Петра Сапунова и в неговото печатописание сега парвен печатана
Поредност на изданието:
Издателски данни:
Букурещ, 1844 (в печатописанието на канцеляриста Петра Сапунова)
Физически характеристики:
[10], 301 с. ; 18,0 см, 16°
Забележка:
Книгата е издадена през 1801 г. от Атанасий Нескович в Буда с два варианта на заглавната страница (bookID 1,2). Преиздадена е през 1811 г. в Буда
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цена:
80 крайцера (без переплета) или четири цванца
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
8047
Погорелов:
106
Стоянов:
6650
Теодосиев:
44-8
Дигитално копие:
      Историята на славянно-болгарския народ / из историята на г. Раича и някои исторически книги составлена и на славяно-сербский язик списана за синовете на отечеството от Атанасиа Несковича в Кралевско университетското печатописание в Будим град в 1801 година; а от славяно-сербския на славяно-болгарскиа язик переведена от канцеляриста Петра Сапунова и в неговото печатописание сега парвен печатана. - [3. изд.]. - Букурещ, 1844 (в печатописанието на канцеляриста Петра Сапунова). - [10], 301 с.; 18 см, 16°

Книгата е издадена през 1801 г. от Атанасий Нескович в Буда с два варианта на заглавната страница (bookID 1,2). Преиздадена е през 1811 г. в Буда
80 крайцера (без переплета) или четири цванца      
044 $ а bul
245 $ а Историята на славянно-болгарския народ
245 $ c из историята на г. Раича и някои исторически книги составлена и на славяно-сербский язик списана за синовете на отечеството от Атанасиа Несковича в Кралевско университетското печатописание в Будим град в 1801 година; а от славяно-сербския на славяно-болгарскиа язик переведена от канцеляриста Петра Сапунова и в неговото печатописание сега парвен печатана
250 $ a [3 изд.]
260 $ а [Букурещ]
260 $ c 1844
260 $ e в печатописанието на канцеляриста Петра Сапунова
300 $ а [10], 301 с.
300 $ c 18,0 см , 16°
500 $ а Книгата е издадена през 1801 г. от Атанасий Нескович в Буда с два варианта на заглавната страница (bookID 1,2). Преиздадена е през 1811 г. в Буда
500 $ а 1, 2
500 $ а 80 крайцера (без переплета) или четири цванца
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 8047
581 $ а Погорелов, 106
581 $ а Стоянов, 6650
581 $ а Теодосиев, 44-8
700 $ а Нескович, Атанасий = Neskovič, Atanasij
700 $ d 1777?-1827
700 $ а Сапунов, Петър Константинов = Sapunov, Petar Konstantinov
700 $ d 1800-1872
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c Ст. 44.94 III
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=85&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000389
Докладвай грешка

Резултати от търсенето