Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Началное учение человеком хотящим учитиса книг Божественнаго писания
Aвторска отговорност:
Издателски данни:
в Букуресте, 1844 (в типографии канцеляриста Петра Сапунова)
Физически характеристики:
21 л. ; 16,0 см, 4°
Забележка:
Полистова пагинация с кирилски букви. Част от издателската информация е в колофон на последната страница. Печатана на два вида хартия
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно и червено
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
108
Стоянов:
6651
Теодосиев:
44-10
Дигитално копие:
      Началное учение человеком хотящим учитиса книг Божественнаго писания. - в Букуресте, 1844 (в типографии канцеляриста Петра Сапунова). - 21 л.; 16 см, 4°

Полистова пагинация с кирилски букви. Част от издателската информация е в колофон на последната страница. Печатана на два вида хартия      
044 $ а bul
245 $ а Началное учение человеком хотящим учитиса книг Божественнаго писания
260 $ а [в Букуресте]
260 $ c 1844
260 $ e в типографии канцеляриста Петра Сапунова
300 $ а 21 л.
300 $ c 16,0 см , 4°
500 $ а Полистова пагинация с кирилски букви. Част от издателската информация е в колофон на последната страница. Печатана на два вида хартия
500 $ а 3, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 108
581 $ а Стоянов, 6651
581 $ а Теодосиев, 44-10
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1844-98, В91545
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=88&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000390
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/651
Докладвай грешка

Резултати от търсенето