Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Первоначална наука за должностите на человека : с присовокуплением Плутархова слова за воспитание детей, на славенский язик, в употребление на славеноболгарските училища
Aвторска отговорност:
[от] Франгиска Соабиа; преведена от греческаго на славеноболгарский и издадена от Йоана Димитриевича, охридтянина
Издателски данни:
Цариград, 1844 (у Патриархията)
Физически характеристики:
[2], 66 с. ; 15,0 см, 8°
Забележка:
Възприетата форма на името на автора е Франческо Соаве. На гърба на заглавната страница - гербът на Цариградската патриаршия. Спомоществователи на 280 книги. Книгата е издадена заедно с Плутарха Херонейскаго слово о воспитании детей. Съдържа: Первоначалната наука зарад должностите на человека, с. 1-66; Правила на образованието, с. 67-96; Плутарха Херонейскаго слово с воспитаний детей / на славенский язик приложил Йоан Рукослав (родом сербин издал в Будине в 1808 и нине же второ издается в Константинополи в Типографии патриаршеской 1844), с. 1-48; Ободрение к наукам: стихотворение на църковнославянски / Йоан Раич, с. 49-52
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Други езици:
Гръцки
Шрифт:
Църковнославянски, гръцки
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
11401
Погорелов:
96
Стоянов:
1665.
Теодосиев:
44-11
Дигитално копие:
      Первоначална наука за должностите на человека : с присовокуплением Плутархова слова за воспитание детей, на славенский язик, в употребление на славеноболгарските училища / [от] Франгиска Соабиа; преведена от греческаго на славеноболгарский и издадена от Йоана Димитриевича, охридтянина. - Цариград, 1844 (у Патриархията). - [2], 66 с.; 15 см, 8°

Възприетата форма на името на автора е Франческо Соаве. На гърба на заглавната страница - гербът на Цариградската патриаршия. Спомоществователи на 280 книги. Книгата е издадена заедно с Плутарха Херонейскаго слово о воспитании детей. Съдържа: Первоначалната наука зарад должностите на человека, с. 1-66; Правила на образованието, с. 67-96; Плутарха Херонейскаго слово с воспитаний детей / на славенский язик приложил Йоан Рукослав (родом сербин издал в Будине в 1808 и нине же второ издается в Константинополи в Типографии патриаршеской 1844), с. 1-48; Ободрение к наукам: стихотворение на църковнославянски / Йоан Раич, с. 49-52      
044 $ а bul
245 $ а Первоначална наука за должностите на человека
245 $ b с присовокуплением Плутархова слова за воспитание детей, на славенский язик, в употребление на славеноболгарските училища
245 $ c [от] Франгиска Соабиа; преведена от греческаго на славеноболгарский и издадена от Йоана Димитриевича, охридтянина
260 $ а [Цариград]
260 $ c 1844
260 $ e у Патриархията
300 $ а [2], 66 с.
300 $ c 15,0 см , 8°
500 $ а Възприетата форма на името на автора е Франческо Соаве. На гърба на заглавната страница - гербът на Цариградската патриаршия. Спомоществователи на 280 книги. Книгата е издадена заедно с Плутарха Херонейскаго слово о воспитании детей. Съдържа: Первоначалната наука зарад должностите на человека, с. 1-66; Правила на образованието, с. 67-96; Плутарха Херонейскаго слово с воспитаний детей / на славенский язик приложил Йоан Рукослав (родом сербин издал в Будине в 1808 и нине же второ издается в Константинополи в Типографии патриаршеской 1844), с. 1-48; Ободрение к наукам: стихотворение на църковнославянски / Йоан Раич, с. 49-52
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, гръцки
581 $ а Балан, 11401
581 $ а Погорелов, 96
581 $ а Стоянов, 1665.
581 $ а Теодосиев, 44-11
700 $ а Соаве, Франческо = Soave, Frančesco
700 $ d 1743-1806
700 $ а Димитриевич, Иван = Dimitrievič, Ivan
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=89&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето