Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Православное учение или сокращенно християнско богословие
Aвторска отговорност:
сочинено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 1764 година; нине же преведено на български и издано, позволением и одобрением Святия великия Христови церкве, в полза на православните християни от священоинока Хилендарскаго Илариона Стоянова, еленчанина
Издателски данни:
Цариград, 1844 (в Патриаршеската печатня)
Физически характеристики:
[4], и [8], 232, [29] с. ; 23,0 см, 4°
Забележка:
Пагинация и с кирилски букви. Мото: Стих от Библията. Посвещение: На х. Стоян Михалюв и х. Йордан Х. Стоянова, родители на преводача. Цензурно позволение от църковната ентропия от 13 август 1844. Спомоществователи на 2212 книги
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
Да
Цена:
20 гроша
Език:
Български
Други езици:
Гръцки
Шрифт:
Църковнославянски, гръцки
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
9179
Погорелов:
107
Стоянов:
3220
Теодосиев:
44-12
Дигитално копие:
      Православное учение или сокращенно християнско богословие / сочинено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 1764 година; нине же преведено на български и издано, позволением и одобрением Святия великия Христови церкве, в полза на православните християни от священоинока Хилендарскаго Илариона Стоянова, еленчанина. - Цариград, 1844 (в Патриаршеската печатня). - [4], и [8], 232, [29] с.; 23 см, 4°

Пагинация и с кирилски букви. Мото: Стих от Библията. Посвещение: На х. Стоян Михалюв и х. Йордан Х. Стоянова, родители на преводача. Цензурно позволение от църковната ентропия от 13 август 1844. Спомоществователи на 2212 книги
20 гроша      
044 $ а bul
245 $ а Православное учение или сокращенно християнско богословие
245 $ c сочинено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 1764 година; нине же преведено на български и издано, позволением и одобрением Святия великия Христови церкве, в полза на православните християни от священоинока Хилендарскаго Илариона Стоянова, еленчанина
260 $ а [Цариград]
260 $ c 1844
260 $ e в Патриаршеската печатня
300 $ а [4], и [8], 232, [29] с.
300 $ c 23,0 см , 4°
500 $ а Пагинация и с кирилски букви. Мото: Стих от Библията. Посвещение: На х. Стоян Михалюв и х. Йордан Х. Стоянова, родители на преводача. Цензурно позволение от църковната ентропия от 13 август 1844. Спомоществователи на 2212 книги
500 $ а 1, 2
500 $ а 1
500 $ а 20 гроша
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, гръцки
581 $ а Балан, 9179
581 $ а Погорелов, 107
581 $ а Стоянов, 3220
581 $ а Теодосиев, 44-12
700 $ а Платон, митрополит Московски = Platon, mitropolit Moskovski
700 $ d 1737-1812
700 $ а Иларион Макариополски, митрополит Търновски = Ilarion Makariopolski, mitropolit Tŭrnovski
700 $ d 1812-1875
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1844-100, В91588
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=90&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/287
Докладвай грешка

Резултати от търсенето