Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Психология или Душесловие за учение на децата
Aвторска отговорност:
[от Т. X. Галаудет]; преведена от греческият на болгарският язик [от Ботьо Петков]
Издателски данни:
в Смирне, 1844 (в типографии А. Дамианова)
Физически характеристики:
57 с. ; 17,5 см, 16°
Забележка:
Корично заглавие: Учение душесловно за децата. Инициалите на преводача са отбелязани на последната страница и според Н. Начов става дума за Ботьо Петков. Второ издание през 1851 г. Трето издание през 1861 г.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
9874
Погорелов:
101
Стоянов:
5996
Теодосиев:
44-13
Дигитално копие:
      Психология или Душесловие за учение на децата / [от Т. X. Галаудет]; преведена от греческият на болгарският язик [от Ботьо Петков]. - в Смирне, 1844 (в типографии А. Дамианова). - 57 с.; 17,5 см, 16°
Авт. е взет от БВК, т. 1

Корично заглавие: Учение душесловно за децата. Инициалите на преводача са отбелязани на последната страница и според Н. Начов става дума за Ботьо Петков. Второ издание през 1851 г. Трето издание през 1861 г.      
044 $ а bul
245 $ а Психология или Душесловие за учение на децата
245 $ c [от Т. X. Галаудет]; преведена от греческият на болгарският язик [от Ботьо Петков]
260 $ а [в Смирне]
260 $ c 1844
260 $ e в типографии А. Дамианова
300 $ а 57 с.
300 $ c 17,5 см , 16°
500 $ а Авт. е взет от БВК, т. 1
500 $ а Корично заглавие: Учение душесловно за децата. Инициалите на преводача са отбелязани на последната страница и според Н. Начов става дума за Ботьо Петков. Второ издание през 1851 г. Трето издание през 1861 г.
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 9874
581 $ а Погорелов, 101
581 $ а Стоянов, 5996
581 $ а Теодосиев, 44-13
700 $ а Галаудет, Томас Хопкинс = Gallaudet, Thomas Hopkins
700 $ d 1787-1851
700 $ а Петков, Ботьо = Petkov, Bot'o
700 $ d 1815-1869
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c екз. Ст. 44.101. I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=93&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/927
Докладвай грешка

Резултати от търсенето