Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
Сия Книга, глаголемаа митарства
Aвторска отговорност:
преведе се трудом благоговейнаго в монасех пречестнейшаго г. Йоакима даскала Крчовскаго, иждивением же православних христиан щипских и прочих градов болгарских за душевное их спасение; напечати се настоянием благопочтенородних господаров Димитрия Филиповича, жителя и купца Кратовскаго, родом из Егри дере паланка и Димитрия Зузура, сечищянина
Издателски данни:
в Будине граде, 1817 (печатано писмени Кралевск. университета Пещ.)
Физически характеристики:
62 с., 8°
Забележка:
Книгата описана по библиографски източници
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Да
Библиографски източници:
Балан:
11185
Погорелов:
7
Стоянов:
4919
Теодосиев:
17-1
      Сия Книга, глаголемаа митарства / преведе се трудом благоговейнаго в монасех пречестнейшаго г. Йоакима даскала Крчовскаго, иждивением же православних христиан щипских и прочих градов болгарских за душевное их спасение; напечати се настоянием благопочтенородних господаров Димитрия Филиповича, жителя и купца Кратовскаго, родом из Егри дере паланка и Димитрия Зузура, сечищянина. - в Будине граде, 1817 (печатано писмени Кралевск. университета Пещ.). - 62 с., 8°

Книгата описана по библиографски източници      
044 $ а bul
245 $ а Сия Книга, глаголемаа митарства
245 $ c преведе се трудом благоговейнаго в монасех пречестнейшаго г. Йоакима даскала Крчовскаго, иждивением же православних христиан щипских и прочих градов болгарских за душевное их спасение; напечати се настоянием благопочтенородних господаров Димитрия Филиповича, жителя и купца Кратовскаго, родом из Егри дере паланка и Димитрия Зузура, сечищянина
260 $ а [в Будине граде]
260 $ c 1817
260 $ e печатано писмени Кралевск. университета Пещ.
300 $ а 62 с.
500 $ а Книгата описана по библиографски източници
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 11185
581 $ а Погорелов, 7
581 $ а Стоянов, 4919
581 $ а Теодосиев, 17-1
700 $ а Кърчовски, Йоаким = Karcovski, Joakim
700 $ d 1750?-1820?
700 $ а Филипович, Димитрий = Filipovič, Dimitrij
700 $ а Зузур, Димитрий = Zuzur, Dimitrij
Докладвай грешка