Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
Чудеса пресветия Богородици
Aвторска отговорност:
преведени от книга Амортолон сотириа [от Агапий Критски] на болгарский язик ради ползи и поучения и спасения рода христианскаго от Йоаким Кърчовски; трудом и настоянием благопочтенородних господаров и купцев Димитриа Филипповича, жителя Кратовскаго, родом из Егридере-Паланка, и Димитриа Зузура Сечищянина
Издателски данни:
в Будине граде, 1817 (печатана писмени Крал. Университета Пещанскаго)
Физически характеристики:
103 с. ; 21,3 см, 4°
Забележка:
Авторът на книгата е взет от БВК,Т.1. Преводачът е взет от с. 3 на книгата. На с. 3: Сия зде совершите ся архиерееи г. г. Авксентием Кюстендилским, трудом же Йоакнма [Кърчовски]
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
13793
Погорелов:
8
Стоянов:
4920
Теодосиев:
17-2
Дигитално копие:
      Чудеса пресветия Богородици / преведени от книга Амортолон сотириа [от Агапий Критски] на болгарский язик ради ползи и поучения и спасения рода христианскаго от Йоаким Кърчовски; трудом и настоянием благопочтенородних господаров и купцев Димитриа Филипповича, жителя Кратовскаго, родом из Егридере-Паланка, и Димитриа Зузура Сечищянина. - в Будине граде, 1817 (печатана писмени Крал. Университета Пещанскаго). - 103 с.; 21,3 см, 4°
Авторът на книгата е взет от БВК, Т.1

Авторът на книгата е взет от БВК,Т.1. Преводачът е взет от с. 3 на книгата. На с. 3: Сия зде совершите ся архиерееи г. г. Авксентием Кюстендилским, трудом же Йоакнма [Кърчовски]      
044 $ а chu
245 $ а Чудеса пресветия Богородици
245 $ c преведени от книга Амортолон сотириа [от Агапий Критски] на болгарский язик ради ползи и поучения и спасения рода христианскаго от Йоаким Кърчовски; трудом и настоянием благопочтенородних господаров и купцев Димитриа Филипповича, жителя Кратовскаго, родом из Егридере-Паланка, и Димитриа Зузура Сечищянина
260 $ а [в Будине граде]
260 $ c 1817
260 $ e печатана писмени Крал. Университета Пещанскаго
300 $ а 103 с.
300 $ c 21,3 см , 4°
500 $ а Авторът на книгата е взет от БВК, Т.1
500 $ а Авторът на книгата е взет от БВК,Т.1. Преводачът е взет от с. 3 на книгата. На с. 3: Сия зде совершите ся архиерееи г. г. Авксентием Кюстендилским, трудом же Йоакнма [Кърчовски]
500 $ а 1, 2
546 $ а Църковнославянски
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 13793
581 $ а Погорелов, 8
581 $ а Стоянов, 4920
581 $ а Теодосиев, 17-2
700 $ а Агапий Критский = Agapios Krete = Agapios Kritskij
700 $ а Кърчовски, Йоаким = Karcovski, Joakim
700 $ d 1750?-1820?
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1817-7, В84478
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=4&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/905
Докладвай грешка