Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене
Изпрати титул
Заглавие:
Календар или месецослов вечний, събран от много страни въкратце, ради леснота Булгарскому народу
Aвторска отговорност:
положил малий труд, аз Цветко Хаци Георгов, родом от Панагюрища, в 1818. месец Октовриа, и начертанию послася в Будиме. [Отгоре:] На тип издат трудом Г. Нешом Марковичем, родом от Кратова.
Издателски данни:
в Будиме, 1818
Физически характеристики:
2 л.
Забележка:
Печатана е на двете страници на един лист с размери 46x55 см, като текстът е разделен по дължина на две части, а по ширина на осем колони. Може да се прегъва няколко пъти по дължина и ширина, за да се постави в специално направена кутия от мукава. Книгата описана по библиографски източници
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри
Език:
Български
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
9
Стоянов:
1234
Теодосиев:
18-1
      Календар или месецослов вечний, събран от много страни въкратце, ради леснота Булгарскому народу / положил малий труд, аз Цветко Хаци Георгов, родом от Панагюрища, в 1818. месец Октовриа, и начертанию послася в Будиме. [Отгоре:] На тип издат трудом Г. Нешом Марковичем, родом от Кратова. - в Будиме, 1818. - 2 л.

Печатана е на двете страници на един лист с размери 46x55 см, като текстът е разделен по дължина на две части, а по ширина на осем колони. Може да се прегъва няколко пъти по дължина и ширина, за да се постави в специално направена кутия от мукава.
Книгата описана по библиографски източници      
044 $ а bul
245 $ а Календар или месецослов вечний, събран от много страни въкратце, ради леснота Булгарскому народу
245 $ c положил малий труд, аз Цветко Хаци Георгов, родом от Панагюрища, в 1818. месец Октовриа, и начертанию послася в Будиме. [Отгоре:] На тип издат трудом Г. Нешом Марковичем, родом от Кратова.
260 $ а [в Будиме]
260 $ c 1818
300 $ а 2 л.
500 $ а Печатана е на двете страници на един лист с размери 46x55 см, като текстът е разделен по дължина на две части, а по ширина на осем колони. Може да се прегъва няколко пъти по дължина и ширина, за да се постави в специално направена кутия от мукава. Книгата описана по библиографски източници
500 $ а 1
546 $ а Български
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 9
581 $ а Стоянов, 1234
581 $ а Теодосиев, 18-1
700 $ а Георгов, Цветко Хаджи = Georgov, Cvetko Hadzi
Докладвай грешка