Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
Различна поучителна наставления
Aвторска отговорност:
сочиненная иеромонахом Йоакимом хаджи; настоянием же почтенороднаго господара Неши Марковича, родом от Кратова
Издателски данни:
в Будине граде, 1819 (печатано при Кралевском Университете писмени Славено-сербския печатни)
Физически характеристики:
8, 310 с. ; 23,5 см, 4°
Забележка:
Според приписка от месец март 1828 г. на последната неномерирана страница [с. 314] на екземпляр на БАН 1819-8, В129329, книгата е купена за 20 гроша от Велчо Абаджи и препродадена на [не се чете]алью Велю през април 1829 г. отново за 20 гроша.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цена:
20 гроша
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
4953
Погорелов:
10
Стоянов:
4921
Теодосиев:
19-1
Дигитално копие:
      Различна поучителна наставления / сочиненная иеромонахом Йоакимом хаджи; настоянием же почтенороднаго господара Неши Марковича, родом от Кратова. - в Будине граде, 1819 (печатано при Кралевском Университете писмени Славено-сербския печатни). - 8, 310 с.; 23,5 см, 4°

Според приписка от месец март 1828 г. на последната неномерирана страница [с. 314] на екземпляр на БАН 1819-8, В129329, книгата е купена за 20 гроша от Велчо Абаджи и препродадена на [не се чете]алью Велю през април 1829 г. отново за 20 гроша.
20 гроша      
044 $ а bul
245 $ а Различна поучителна наставления
245 $ c сочиненная иеромонахом Йоакимом хаджи; настоянием же почтенороднаго господара Неши Марковича, родом от Кратова
260 $ а [в Будине граде]
260 $ c 1819
260 $ e печатано при Кралевском Университете писмени Славено-сербския печатни
300 $ а 8, 310 с.
300 $ c 23,5 см , 4°
500 $ а Според приписка от месец март 1828 г. на последната неномерирана страница [с. 314] на екземпляр на БАН 1819-8, В129329, книгата е купена за 20 гроша от Велчо Абаджи и препродадена на [не се чете]алью Велю през април 1829 г. отново за 20 гроша.
500 $ а 1, 2
500 $ а 20 гроша
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 4953
581 $ а Погорелов, 10
581 $ а Стоянов, 4921
581 $ а Теодосиев, 19-1
700 $ а Кърчовски, Йоаким = Karcovski, Joakim
700 $ d 1750?-1820?
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1819-8, В129329
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=6&culture=bg
852 $ uhttp://www.theeuropeanlibrary.org/exhibition/readingeurope/content/fyrom/RK-II-428-dbl2.pdf
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/283
Докладвай грешка