Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
Псалтир : точно по Московскому переводу
Aвторска отговорност:
поправлением, иждивением и трудом Анастасия хаджи Георгия Полизов, Добря хаджи Йоана Бакалоглу и Стефана Поповича; повелением благочестивейшаго и височайшаго господара нашего Григория Димитрия Гика воевода; благословением же преосвещенейшаго нашего митрополита угровлахийскаго господина Григория
Издателски данни:
Букурещ, 1824 (в Букурещкой типографий)
Физически характеристики:
[38, 455] с. : с ил. ; 20,0 см, 4°
Забележка:
Пълно заглавие: Во славу Светия единосущния животворящия и неразделимия Троици Отца и Сина и Светаго Духа... напечата ся книга сия Псалтир. Пагинацията е с църковнославянски букви. Сгрешена пагинация след с. 400
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от Христа
Език:
Български, църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно и червено
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Анастасий Хаджи Георги Полизов, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу, Стефан Попович
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
24-3
Дигитално копие:
      Псалтир : точно по Московскому переводу / поправлением, иждивением и трудом Анастасия хаджи Георгия Полизов, Добря хаджи Йоана Бакалоглу и Стефана Поповича; повелением благочестивейшаго и височайшаго господара нашего Григория Димитрия Гика воевода; благословением же преосвещенейшаго нашего митрополита угровлахийскаго господина Григория. - Букурещ, 1824 (в Букурещкой типографий). - [38, 455] с.: с ил.; 20 см, 4°

Пълно заглавие: Во славу Светия единосущния животворящия и неразделимия Троици Отца и Сина и Светаго Духа... напечата ся книга сия Псалтир. Пагинацията е с църковнославянски букви. Сгрешена пагинация след с. 400      
044 $ а bul, chu
245 $ а Псалтир
245 $ b точно по Московскому переводу
245 $ c поправлением, иждивением и трудом Анастасия хаджи Георгия Полизов, Добря хаджи Йоана Бакалоглу и Стефана Поповича; повелением благочестивейшаго и височайшаго господара нашего Григория Димитрия Гика воевода; благословением же преосвещенейшаго нашего митрополита угровлахийскаго господина Григория
260 $ а [Букурещ]
260 $ c 1824
260 $ e в Букурещкой типографий
300 $ а [38, 455] с.
300 $ b с ил.
300 $ c 20,0 см , 4°
500 $ а Пълно заглавие: Во славу Светия единосущния животворящия и неразделимия Троици Отца и Сина и Светаго Духа... напечата ся книга сия Псалтир. Пагинацията е с църковнославянски букви. Сгрешена пагинация след с. 400
500 $ а 3, 2
546 $ а Български, църковнославянски
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 24-3
700 $ а Анастасий Хаджи Георги Полизов, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу, Стефан Попович1
700 $ а Полизов, Анастасий хаджи Георги = Polizov, Anastasij hadzi Georgi
700 $ а Бакалоглу, Добри хаджи Йоан = Bakaloglu, Dobri hadzi Joan
700 $ а Попович, Стефан Евстатий= Popovič, Stefan Evstatij
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст. 24.9 б I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=9&culture=bg
Докладвай грешка