Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
История славенно-болгарског народа [Б] : из Г. Раича историе и неких историческим книг составленна и простим язиком списана за синове отечества Афанасием Несковичем
Aвторска отговорност:
Атанасий Нескович
Издателски данни:
в Будиме граде, 1801 (Писмени Кралевскаго Университета)
Физически характеристики:
[12], 229, [2] с. ; 14,0 см, 8°
Забележка:
Същото издание се среща с вариация на посвещението след заглавната страница. Вариант А: с посвещение на Афанасию Пульевичу, купцу Пещанскому. Вариант Б: с посевщение на Николаю Черноевичу, купцу болгарскому. В повечето екземпляри на титулната страница думата "историческим" е поправена ръкописно на "исторических". Пагинацията на колите е с латински букви
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри
Цена:
48 кр.[ойцера] без подвързията
Език:
Български, сръбски
Шрифт:
Църковнославянски, латински
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Посветено на: Николаю Черноевичу, къпцу булгарскому
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
91-1801
Дигитално копие:
      История славенно-болгарског народа [Б] : из Г. Раича историе и неких историческим книг составленна и простим язиком списана за синове отечества Афанасием Несковичем / Атанасий Нескович. - в Будиме граде, 1801 (Писмени Кралевскаго Университета). - [12], 229, [2] с.; 14 см, 8°

Същото издание се среща с вариация на посвещението след заглавната страница. Вариант А: с посвещение на Афанасию Пульевичу, купцу Пещанскому. Вариант Б: с посевщение на Николаю Черноевичу, купцу болгарскому. В повечето екземпляри на титулната страница думата "историческим" е поправена ръкописно на "исторических". Пагинацията на колите е с латински букви
48 кр.[ойцера] без подвързията      
044 $ а bul, srp
245 $ а История славенно-болгарског народа [Б]
245 $ b из Г. Раича историе и неких историческим книг составленна и простим язиком списана за синове отечества Афанасием Несковичем
245 $ c Атанасий Нескович
260 $ а [в Будиме граде]
260 $ c 1801
260 $ e Писмени Кралевскаго Университета
300 $ а [12], 229, [2] с.
300 $ c 14,0 см , 8°
500 $ а Същото издание се среща с вариация на посвещението след заглавната страница. Вариант А: с посвещение на Афанасию Пульевичу, купцу Пещанскому. Вариант Б: с посевщение на Николаю Черноевичу, купцу болгарскому. В повечето екземпляри на титулната страница думата "историческим" е поправена ръкописно на "исторических". Пагинацията на колите е с латински букви
500 $ а 1
500 $ а 48 кр.[ойцера] без подвързията
546 $ а Български, сръбски
546 $ b Църковнославянски, латински
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 91-1801
700 $ а Посветено на: Николаю Черноевичу, къпцу булгарскому1
700 $ а Нескович, Атанасий = Neskovič, Atanasij
700 $ d 1777?-1827
700 $ а Раич, Йован = Raič, Jovan
700 $ d 1726-1801
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/832
Докладвай грешка