Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
Буквар для поучения юношества : напечатано точной по Московскаго букваря
Aвторска отговорност:
предстоители Анастасия хаджи Георгия Полизов, Добря хаджи Йоанна Бакалоглу и Стефана Поповича
Поредност на изданието:
Издателски данни:
[Букурещ], 1825 (в Букурещкой типографии)
Физически характеристики:
61, 1 с. : с ил. ; 17,0 см, 8°
Забележка:
Съдържа обикновения текст на "Началное учение человеком хотяшым учитися книгъ божественнаι ω писанїя", издадено за българските училища, както личи от заглавието и няколкото български изречения. Годината на издаване и пагинацията са с църковнославянски букви. Първо издание 1824 г. Пълно заглавие: Вославу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и Сина и Светаго Духа...напечата ся книга сия Часослов
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от Христа
Език:
Български, църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно и червено
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Анастасий Хаджи Георги Полизов, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу, Стефан Попович
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
13
Стоянов:
8208
Теодосиев:
25-1
Дигитално копие:
      Буквар для поучения юношества : напечатано точной по Московскаго букваря / предстоители Анастасия хаджи Георгия Полизов, Добря хаджи Йоанна Бакалоглу и Стефана Поповича. - [2. изд.]. - [Букурещ], 1825 (в Букурещкой типографии). - 61, 1 с.: с ил.; 17 см, 8°

Съдържа обикновения текст на "Началное учение человеком хотяшым учитися книгъ божественнаι ω писанїя", издадено за българските училища, както личи от заглавието и няколкото български изречения. Годината на издаване и пагинацията са с църковнославянски букви. Първо издание 1824 г. Пълно заглавие: Вославу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и Сина и Светаго Духа...напечата ся книга сия Часослов      
044 $ а bul, chu
245 $ а Буквар для поучения юношества
245 $ b напечатано точной по Московскаго букваря
245 $ c предстоители Анастасия хаджи Георгия Полизов, Добря хаджи Йоанна Бакалоглу и Стефана Поповича
250 $ a [2 изд.]
260 $ а [Букурещ]
260 $ c 1825
260 $ e в Букурещкой типографии
300 $ а 61, 1 с.
300 $ b с ил.
300 $ c 17,0 см , 8°
500 $ а Съдържа обикновения текст на "Началное учение человеком хотяшым учитися книгъ божественнаι ω писанїя", издадено за българските училища, както личи от заглавието и няколкото български изречения. Годината на издаване и пагинацията са с църковнославянски букви. Първо издание 1824 г. Пълно заглавие: Вославу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и Сина и Светаго Духа...напечата ся книга сия Часослов
500 $ а 3, 2
546 $ а Български, църковнославянски
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 13
581 $ а Стоянов, 8208
581 $ а Теодосиев, 25-1
700 $ а Анастасий Хаджи Георги Полизов, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу, Стефан Попович1
700 $ а Полизов, Анастасий хаджи Георги = Polizov, Anastasij hadzi Georgi
700 $ а Бакалоглу, Добри хаджи Йоан = Bakaloglu, Dobri hadzi Joan
700 $ а Попович, Стефан Евстатий= Popovič, Stefan Evstatij
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст. 25.10 I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=10&culture=bg
Докладвай грешка