Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето
Изпрати титул
Заглавие:
Де намери той тойзи закон?
Aвторска отговорност:
Поредност на изданието:
[2 изд.]
Издателски данни:
[Цариград], б. г.
Физически характеристики:
6 с. ; 16,1 см
Забележка:
Поредността на издаване е условна. Сведения за изданието в: Catalogue of Sacred Scriptures and Other Books on Sale at the Bible House. Bulgarian tracts. Constantinople, 1881, с. 14. Описанието е направено по екземпляр от рекомплект на Душеполезни книжки. Липсва подвързия, която обаче е част от пагинацията
Обща забележка:
Език:
Български
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
      Де намери той тойзи закон?. - [2. изд.]. - [Цариград], б. г. - 6 с.; 16,1 см

Поредността на издаване е условна. Сведения за изданието в: Catalogue of Sacred Scriptures and Other Books on Sale at the Bible House. Bulgarian tracts. Constantinople, 1881, с. 14. Описанието е направено по екземпляр от рекомплект на Душеполезни книжки. Липсва подвързия, която обаче е част от пагинацията      
044 $ а bul
245 $ а Де намери той тойзи закон?
250 $ a [2 изд.]
260 $ а [Цариград]
260 $ c б. г.
300 $ а 6 с.
300 $ c 16,1 см
500 $ а Поредността на издаване е условна. Сведения за изданието в: Catalogue of Sacred Scriptures and Other Books on Sale at the Bible House. Bulgarian tracts. Constantinople, 1881, с. 14. Описанието е направено по екземпляр от рекомплект на Душеполезни книжки. Липсва подвързия, която обаче е част от пагинацията
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст 1862 а II
Докладвай грешка

Резултати от търсенето