Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето
Изпрати титул
Заглавие:
Защо чакаш?
Aвторска отговорност:
Издателски данни:
[Цариград], б. г.
Физически характеристики:
4 с. ; 16,1 см
Забележка:
Книгата е част от рекомплект, Душеполезни книжки. Липсва титулна страница
Обща забележка:
Език:
Български
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
      Защо чакаш?. - [Цариград], б. г. - 4 с.; 16,1 см

Книгата е част от рекомплект, Душеполезни книжки. Липсва титулна страница      
044 $ а bul
245 $ а Защо чакаш?
260 $ а [Цариград]
260 $ c б. г.
300 $ а 4 с.
300 $ c 16,1 см
500 $ а Книгата е част от рекомплект, Душеполезни книжки. Липсва титулна страница
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст 1862 а II
Докладвай грешка

Резултати от търсенето