Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Повредити от пиянието на вино и ракия
Aвторска отговорност:
Поредност на изданието:
[2 изд.]
Издателски данни:
[Цариград], б. г.
Физически характеристики:
4 с. ; 16,1 см
Забележка:
Поредността на издаване е условна. Налични са още две издания, без титулни страници, част от рекомплекти във фонда на НБКМ. На с. 4 текст на български и османотурски: Книга одобрена от царската цензура за да ся печати
Обща забележка:
Цензор:
царската цензура
Език:
Български
Други езици:
Турски
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
Дигитално копие:
      Повредити от пиянието на вино и ракия. - [2. изд.]. - [Цариград], б. г. - 4 с.; 16,1 см

Поредността на издаване е условна. Налични са още две издания, без титулни страници, част от рекомплекти във фонда на НБКМ. На с. 4 текст на български и османотурски: Книга одобрена от царската цензура за да ся печати      
044 $ а bul
245 $ а Повредити от пиянието на вино и ракия
250 $ a [2 изд.]
260 $ а [Цариград]
260 $ c б. г.
300 $ а 4 с.
300 $ c 16,1 см
500 $ а Поредността на издаване е условна. Налични са още две издания, без титулни страници, част от рекомплекти във фонда на НБКМ. На с. 4 текст на български и османотурски: Книга одобрена от царската цензура за да ся печати
500 $ а царската цензура
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст 1862 а II
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000418
Докладвай грешка

Резултати от търсенето