Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето
Изпрати титул
Заглавие:
Бедний Йосиф
Aвторска отговорност:
Поредност на изданието:
[4 изд.]
Издателски данни:
[Цариград], б. г.
Физически характеристики:
8 с. ; 16,1 см
Забележка:
Издавана през 1858, 1861, 1867 г. и едно издание без установена година. Първо издание от 1858 г. със заглавие Бедният Йосиф, отпечатано в Печатницата Папазиянова - Цариград
Обща забележка:
Език:
Български
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
      Бедний Йосиф. - [4. изд.]. - [Цариград], б. г. - 8 с.; 16,1 см

Издавана през 1858, 1861, 1867 г. и едно издание без установена година. Първо издание от 1858 г. със заглавие Бедният Йосиф, отпечатано в Печатницата Папазиянова - Цариград      
044 $ а bul
245 $ а Бедний Йосиф
250 $ a [4 изд.]
260 $ а [Цариград]
260 $ c б. г.
300 $ а 8 с.
300 $ c 16,1 см
500 $ а Издавана през 1858, 1861, 1867 г. и едно издание без установена година. Първо издание от 1858 г. със заглавие Бедният Йосиф, отпечатано в Печатницата Папазиянова - Цариград
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст 1862 а II
Докладвай грешка

Резултати от търсенето