Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето
Изпрати титул
Заглавие:
Разбойници : драма в 5 действия
Aвторска отговорност:
от Шиллера ; преведе Н. Бончев
Поредност на изданието:
[2 изд.]
Издателски данни:
Браила, 1870 (печатница Триъгълник)
Физически характеристики:
[2], 128 с. ; 24,5 см
Забележка:
Книгата е издадена като притурка на Периодическо списание на БКД. Настоящото издание е със самостоятелна заглавна страница и самостоятелен набор до с. 32. От с. 33 насетне текстът се припокрива са текста на притурката. Книгата се смята за самостоятелно издание, тъй като има различна заглавна страница от притурката
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Други езици:
Латински
Шрифт:
Граждански, латински
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
      Разбойници : драма в 5 действия / от Шиллера ; преведе Н. Бончев. - [2. изд.]. - Браила, 1870 (печатница Триъгълник). - [2], 128 с.; 24,5 см

Книгата е издадена като притурка на Периодическо списание на БКД. Настоящото издание е със самостоятелна заглавна страница и самостоятелен набор до с. 32. От с. 33 насетне текстът се припокрива са текста на притурката. Книгата се смята за самостоятелно издание, тъй като има различна заглавна страница от притурката      
044 $ а bul
245 $ а Разбойници
245 $ b драма в 5 действия
245 $ c от Шиллера ; преведе Н. Бончев
250 $ a [2 изд.]
260 $ а [Браила]
260 $ c 1870
260 $ e печатница Триъгълник
300 $ а [2], 128 с.
300 $ c 24,5 см
500 $ а Книгата е издадена като притурка на Периодическо списание на БКД. Настоящото издание е със самостоятелна заглавна страница и самостоятелен набор до с. 32. От с. 33 насетне текстът се припокрива са текста на притурката. Книгата се смята за самостоятелно издание, тъй като има различна заглавна страница от притурката
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Граждански, латински
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
700 $ а Шилер, Фридрих = Schiller, Friedrich
700 $ d 1759-1805
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c Ст. 70.1243 I, II, IX
Докладвай грешка

Резултати от търсенето