Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Разни духовни книжки
Aвторска отговорност:
Издателски данни:
Цариград, 1868 (в книгопечатницата на А. Минасиана)
Физически характеристики:
Забележка:
Издателски рекомплект на Протестантското библейско дружество в Цариград от фонда на Регионална библиотека Габрово. Съдържа 32 книги, които са издавани и самостоятелно: Първата стъпка, Прости истини, Пътят за спасението, Най-потребното нещо, Просвещен поп, Иди при Исуса, Отче наш, Домашно богослужение, Изпитание на себе си, Жив ли си, или мъртъв, Добри дела, Кръстът Христов, Питания за четение, Нещо за безкнижните, Помощ за св. писание, Бедний Йосиф, Василчо благочестиво дете, Мария солдатска дъщеря, Двете агнета, Разговор между двама приятели, За лъжа, Ден Господний, Важни размишления, Кому требува да веруваме, Съблазняването на мнозина, За пост, Кръстний знак, Слово за кръщението, Господната вечеря, Папата и римско-католическата черква, Светото писание и преданията, Протестантите са стари православни. За разлика от други подобни рекомплекти, този е датиран
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
      Разни духовни книжки. - Цариград, 1868 (в книгопечатницата на А. Минасиана)

Издателски рекомплект на Протестантското библейско дружество в Цариград от фонда на Регионална библиотека Габрово. Съдържа 32 книги, които са издавани и самостоятелно: Първата стъпка, Прости истини, Пътят за спасението, Най-потребното нещо, Просвещен поп, Иди при Исуса, Отче наш, Домашно богослужение, Изпитание на себе си, Жив ли си, или мъртъв, Добри дела, Кръстът Христов, Питания за четение, Нещо за безкнижните, Помощ за св. писание, Бедний Йосиф, Василчо благочестиво дете, Мария солдатска дъщеря, Двете агнета, Разговор между двама приятели, За лъжа, Ден Господний, Важни размишления, Кому требува да веруваме, Съблазняването на мнозина, За пост, Кръстний знак, Слово за кръщението, Господната вечеря, Папата и римско-католическата черква, Светото писание и преданията, Протестантите са стари православни. За разлика от други подобни рекомплекти, този е датиран      
044 $ а bul
245 $ а Разни духовни книжки
260 $ а [Цариград]
260 $ c 1868
260 $ e в книгопечатницата на А. Минасиана
500 $ а Издателски рекомплект на Протестантското библейско дружество в Цариград от фонда на Регионална библиотека Габрово. Съдържа 32 книги, които са издавани и самостоятелно: Първата стъпка, Прости истини, Пътят за спасението, Най-потребното нещо, Просвещен поп, Иди при Исуса, Отче наш, Домашно богослужение, Изпитание на себе си, Жив ли си, или мъртъв, Добри дела, Кръстът Христов, Питания за четение, Нещо за безкнижните, Помощ за св. писание, Бедний Йосиф, Василчо благочестиво дете, Мария солдатска дъщеря, Двете агнета, Разговор между двама приятели, За лъжа, Ден Господний, Важни размишления, Кому требува да веруваме, Съблазняването на мнозина, За пост, Кръстний знак, Слово за кръщението, Господната вечеря, Папата и римско-католическата черква, Светото писание и преданията, Протестантите са стари православни. За разлика от други подобни рекомплекти, този е датиран
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
Докладвай грешка

Резултати от търсенето