Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Левът, младий крал на животните
Aвторска отговорност:
[преведе П. Р. Славейков]
Издателски данни:
б. м. г
Физически характеристики:
8 с., 4°
Забележка:
Съществува издание от 1867 г., Цариград
Обща забележка:
Език:
Български
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
Дигитално копие:
      Левът, младий крал на животните / [преведе П. Р. Славейков]. - б. м. г. - 8 с., 4°
БВК, т. 1.

Съществува издание от 1867 г., Цариград      
044 $ а bul
245 $ а Левът, младий крал на животните
245 $ c [преведе П. Р. Славейков]
260 $ а [Б. м. г.]
300 $ а 8 с.
500 $ а БВК, т. 1.
500 $ а Съществува издание от 1867 г., Цариград
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
700 $ а Славейков, Петко Рачов = Slavejkov, Petko Račov
700 $ d 1827-1895
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1867-919
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/478
Докладвай грешка

Резултати от търсенето