Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Китаби шерифтен алинма ве чок уляма, ве акилана кимеснелерин китаплариндан тахсил олунма, тене веджана менфаатли насихетлер
Aвторска отговорност:
Филибе казасъндан карловалъ Пенчо Радиоглу мисирифи-иле тап олунмуштур
Поредност на изданието:
Издателски данни:
Белград, 1855 (Басма-ханесинде)
Физически характеристики:
1
Забележка:
Текст на турски с кирилски букви. Преводно заглавие: Извлечение от Светото писание за много знания. Първо издание 1851 г. според БВК т. 1.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Турски
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
6440
Теодосиев:
Не е регистрирана
Дигитално копие:
      Китаби шерифтен алинма ве чок уляма, ве акилана кимеснелерин китаплариндан тахсил олунма, тене веджана менфаатли насихетлер / Филибе казасъндан карловалъ Пенчо Радиоглу мисирифи-иле тап олунмуштур. - [2. изд.]. - Белград, 1855 (Басма-ханесинде). - 1

Текст на турски с кирилски букви. Преводно заглавие: Извлечение от Светото писание за много знания. Първо издание 1851 г. според БВК т. 1.      
044 $ а ota
245 $ а Китаби шерифтен алинма ве чок уляма, ве акилана кимеснелерин китаплариндан тахсил олунма, тене веджана менфаатли насихетлер
245 $ c Филибе казасъндан карловалъ Пенчо Радиоглу мисирифи-иле тап олунмуштур
250 $ a [2 изд.]
260 $ а [Белград]
260 $ c 1855
260 $ e Басма-ханесинде
300 $ а 1
500 $ а Текст на турски с кирилски букви. Преводно заглавие: Извлечение от Светото писание за много знания. Първо издание 1851 г. според БВК т. 1.
500 $ а 1, 2
546 $ а Турски
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 6440
581 $ а Теодосиев, 0
700 $ а Радов, Пенчо, ?-1865? = Radov, Penčo, ?-1865?
Докладвай грешка

Резултати от търсенето