Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето
Изпрати титул
Заглавие:
Буквар или Началное учение
Aвторска отговорност:
напечата ся сос иждивением от хаджи Найдена Йовановича, татарпазарджичанина, ради болгарскою юност
Поредност на изданието:
[4 изд.]
Издателски данни:
Белград, 1853 (Княжеско-сербстей типографии)
Физически характеристики:
24 с.
Забележка:
Книгата описана по библиографски източници. Първо издание 1846 г. със заглавие Буквар или Началное учение с различни поучения за болгарските чада и за секиму человеку, отпечатан в Типогр. на Питаря Захария Каркалеки - Букурещ. Второ издание 1849 г. със заглавие Буквар или Началное учение, отпечатан в Княжеско-сербстей типографии. Трето издание 1851 г. със заглавие Буквар или Началное учение, отпечатан в Княжеско-сербстей типографии.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Найден Йоанович
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
Не е регистрирана
      Буквар или Началное учение / напечата ся сос иждивением от хаджи Найдена Йовановича, татарпазарджичанина, ради болгарскою юност. - [4 изд.]. - Белград, 1853 (Княжеско-сербстей типографии). - 24 с.

Книгата описана по библиографски източници. Първо издание 1846 г. със заглавие Буквар или Началное учение с различни поучения за болгарските чада и за секиму человеку, отпечатан в Типогр. на Питаря Захария Каркалеки - Букурещ. Второ издание 1849 г. със заглавие Буквар или Началное учение, отпечатан в Княжеско-сербстей типографии. Трето издание 1851 г. със заглавие Буквар или Началное учение, отпечатан в Княжеско-сербстей типографии.      
044 $ а bul
245 $ а Буквар или Началное учение
245 $ c напечата ся сос иждивением от хаджи Найдена Йовановича, татарпазарджичанина, ради болгарскою юност
250 $ a [4 изд.]
260 $ а [Белград]
260 $ c 1853
260 $ e Княжеско-сербстей типографии
300 $ а 24 с.
500 $ а Книгата описана по библиографски източници. Първо издание 1846 г. със заглавие Буквар или Началное учение с различни поучения за болгарските чада и за секиму человеку, отпечатан в Типогр. на Питаря Захария Каркалеки - Букурещ. Второ издание 1849 г. със заглавие Буквар или Началное учение, отпечатан в Княжеско-сербстей типографии. Трето издание 1851 г. със заглавие Буквар или Началное учение, отпечатан в Княжеско-сербстей типографии.
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 0
700 $ а Найден Йоанович1
700 $ а Йоанович, хаджи Найден = Joanovič, hadži Najden
700 $ d 1805?-1859
Докладвай грешка

Резултати от търсенето