Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
Священное цветообрание или Сто и четире священни истории = Biblische Geschichte: in 2 Teile : част 1-2 : част первая
Aвторска отговорност:
избрани из ветхият и новият завет в полза на юношеството от господина Йоанна Гибнера; присовокупени са с благочестивите размишления, от немецкият на российският язик переведени, а от российският на славеноболгарският наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина; посвещенина господина Антониа Йоановича
Поредност на изданието:
Издателски данни:
в Будин, 1825 (Кралевската Университетска Типография)
Физически характеристики:
XVI, а-ски [228], [9] с. : с ил. ; 19,5 см, 8°
Забележка:
Budae die 22. Junii 1825. Imprimatur Georgius Petrovics m.p. Censor Librorum [Текст на гърба на титула]. Тези книги ще ся нахождат за продавание в Брашов у г. Антониа Ивановича, в Букурест у Добря Х: Бакалоглу и у г. Ангела Х: Панталеймоновича, в Котел или Казан у г. Х: Атанаса Х: Беровича. Ще ся нахождат йощи у Русчук, Терново и в други градове. Прося с моление усердните покупчики да ся не ускупяват на цената дето ще им ся поиска от продавцыте, защо известен е курсат на турицката монета колко спадна в Немско и заради това и сас тяжка заплата ся напечатаха тези книги [текст на задната корица на книгата]. Заглавие и на немски език: Biblische Geschichte in 2 Teile. Корично заглавие: Пятдесят и две священни истории на Новий завет от росийския на болгарския язик переведени : Ч. 1. Предговор - на граждански шрифт. Паралелното заглавие е отпечатано с готически шрифт
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от Христа
Цензор:
Georgius Petrovics
Език:
Български
Други езици:
Немски, гръцки, латински
Шрифт:
Църковнославянски, граждански, гръцки, латински, друг
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Антониа Йоановича
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
13281
Погорелов:
15
Стоянов:
4523
Теодосиев:
25-3
Дигитално копие:
      Священное цветообрание или Сто и четире священни истории = Biblische Geschichte: in 2 Teile : част 1-2 : част первая / избрани из ветхият и новият завет в полза на юношеството от господина Йоанна Гибнера; присовокупени са с благочестивите размишления, от немецкият на российският язик переведени, а от российският на славеноболгарският наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина; посвещенина господина Антониа Йоановича. - издание первое. - в Будин, 1825 (Кралевската Университетска Типография). - XVI, а-ски [228], [9] с.: с ил.; 19,5 см, 8°

Budae die 22. Junii 1825. Imprimatur Georgius Petrovics m.p. Censor Librorum [Текст на гърба на титула]. Тези книги ще ся нахождат за продавание в Брашов у г. Антониа Ивановича, в Букурест у Добря Х: Бакалоглу и у г. Ангела Х: Панталеймоновича, в Котел или Казан у г. Х: Атанаса Х: Беровича. Ще ся нахождат йощи у Русчук, Терново и в други градове. Прося с моление усердните покупчики да ся не ускупяват на цената дето ще им ся поиска от продавцыте, защо известен е курсат на турицката монета колко спадна в Немско и заради това и сас тяжка заплата ся напечатаха тези книги [текст на задната корица на книгата]. Заглавие и на немски език: Biblische Geschichte in 2 Teile. Корично заглавие: Пятдесят и две священни истории на Новий завет от росийския на болгарския язик переведени : Ч. 1. Предговор - на граждански шрифт. Паралелното заглавие е отпечатано с готически шрифт      
044 $ а bul
245 $ а Священное цветообрание или Сто и четире священни истории
245 $ b Biblische Geschichte: in 2 Teile : част 1-2
245 $ n част первая
245 $ c избрани из ветхият и новият завет в полза на юношеството от господина Йоанна Гибнера; присовокупени са с благочестивите размишления, от немецкият на российският язик переведени, а от российският на славеноболгарският наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина; посвещенина господина Антониа Йоановича
250 $ a издание первое
260 $ а [в Будин]
260 $ c 1825
260 $ e Кралевската Университетска Типография
300 $ а XVI, а-ски [228], [9] с.
300 $ b с ил.
300 $ c 19,5 см , 8°
500 $ а Budae die 22. Junii 1825. Imprimatur Georgius Petrovics m.p. Censor Librorum [Текст на гърба на титула]. Тези книги ще ся нахождат за продавание в Брашов у г. Антониа Ивановича, в Букурест у Добря Х: Бакалоглу и у г. Ангела Х: Панталеймоновича, в Котел или Казан у г. Х: Атанаса Х: Беровича. Ще ся нахождат йощи у Русчук, Терново и в други градове. Прося с моление усердните покупчики да ся не ускупяват на цената дето ще им ся поиска от продавцыте, защо известен е курсат на турицката монета колко спадна в Немско и заради това и сас тяжка заплата ся напечатаха тези книги [текст на задната корица на книгата]. Заглавие и на немски език: Biblische Geschichte in 2 Teile. Корично заглавие: Пятдесят и две священни истории на Новий завет от росийския на болгарския язик переведени : Ч. 1. Предговор - на граждански шрифт. Паралелното заглавие е отпечатано с готически шрифт
500 $ а 3, 2
500 $ а Georgius Petrovics
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, граждански, гръцки, латински, друг
581 $ а Балан, 13281
581 $ а Погорелов, 15
581 $ а Стоянов, 4523
581 $ а Теодосиев, 25-3
700 $ а Антониа Йоановича1
700 $ а Хюбнер, Йохан = Khyubner, Ĭokhan
700 $ d 1668-1731
700 $ а Кипиловски, Анастас Стоянович = Kipilovski, Anastas Stoyanovič
700 $ d 1802-1870
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1825-12, v.1, В84461
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст. 25.12 ч. 1 I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=12&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/255
Докладвай грешка