Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Часослов : точно по Московскаго извода
Aвторска отговорност:
повелением благочестивейшаго и височайшаго господара нашего Григория Димитровича Гикавоевода; с благословением преосвещенейшаго нашего митрополита Угровлахийскаго господина Григория
Поредност на изданието:
Издателски данни:
Букурещ, 1826 (в типография Радукан Клинчан и Димитраки Топличан)
Физически характеристики:
а-еi [16], a-соϴ [279] с. : с ил. ; 19,0 см, 8°
Забележка:
Пълно заглавие: Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и Сина и Светаго Духа:...напечата ся книга сия Часослов. Годината на издаване от сътворението на Света и от Христа с църковнославянски букви. Пагинация с църковнославянски букви на всяка страница. На гърба на заглавната страница: предстоители Часослова сего Анастасия Хаджи Георгие Полизов, Добря Хаджи Йоана Бакалоглу, Стефан Евстатия Попович
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от сътворението на света
Език:
Църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно и червено
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Анастасий Полизов, Стефан Попович, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
8209
Теодосиев:
26-2
Дигитално копие:
      Часослов : точно по Московскаго извода / повелением благочестивейшаго и височайшаго господара нашего Григория Димитровича Гикавоевода; с благословением преосвещенейшаго нашего митрополита Угровлахийскаго господина Григория. - [2 изд.]. - Букурещ, 1826 (в типография Радукан Клинчан и Димитраки Топличан). - а-еi [16], a-соϴ [279] с.: с ил.; 19 см, 8°

Пълно заглавие: Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и Сина и Светаго Духа:...напечата ся книга сия Часослов. Годината на издаване от сътворението на Света и от Христа с църковнославянски букви. Пагинация с църковнославянски букви на всяка страница. На гърба на заглавната страница: предстоители Часослова сего Анастасия Хаджи Георгие Полизов, Добря Хаджи Йоана Бакалоглу, Стефан Евстатия Попович      
044 $ а chu
245 $ а Часослов
245 $ b точно по Московскаго извода
245 $ c повелением благочестивейшаго и височайшаго господара нашего Григория Димитровича Гикавоевода; с благословением преосвещенейшаго нашего митрополита Угровлахийскаго господина Григория
250 $ a [2 изд.]
260 $ а [Букурещ]
260 $ c 1826
260 $ e в типография Радукан Клинчан и Димитраки Топличан
300 $ а а-еi [16], a-соϴ [279] с.
300 $ b с ил.
300 $ c 19,0 см , 8°
500 $ а Пълно заглавие: Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и Сина и Светаго Духа:...напечата ся книга сия Часослов. Годината на издаване от сътворението на Света и от Христа с църковнославянски букви. Пагинация с църковнославянски букви на всяка страница. На гърба на заглавната страница: предстоители Часослова сего Анастасия Хаджи Георгие Полизов, Добря Хаджи Йоана Бакалоглу, Стефан Евстатия Попович
500 $ а 3, 1
546 $ а Църковнославянски
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 8209
581 $ а Теодосиев, 26-2
700 $ а Анастасий Полизов, Стефан Попович, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу1
700 $ а Полизов, Анастасий хаджи Георги = Polizov, Anastasij hadzi Georgi
700 $ а Бакалоглу, Добри хаджи Йоан = Bakaloglu, Dobri hadzi Joan
700 $ а Попович, Стефан Евстатий= Popovič, Stefan Evstatij
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст. 26.14а
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=15&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето