Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето
Изпрати титул
Заглавие:
Новий завет Спасителя нашето Господа Исуса Христа
Aвторска отговорност:
Издателски данни:
Лондон, 1828
Физически характеристики:
Забележка:
Преводът, направен с помощта на друг неизвестен книжовник, е бил поръчан и издаден от Британското и чуждестранно библейско дружество и е бил унищожен изцяло от същото дружество, понеже бил непонятен за българите (сп. Български преглед, 1894, кн. 11, с. 77) Книгата описана по библиографски източници
Обща забележка:
Шрифт:
Църковнославянски
Библиографски източници:
Балан:
8162
Погорелов:
19
Стоянов:
7477
Теодосиев:
28-2
      Новий завет Спасителя нашето Господа Исуса Христа. - Лондон, 1828

Преводът, направен с помощта на друг неизвестен книжовник, е бил поръчан и издаден от Британското и чуждестранно библейско дружество и е бил унищожен изцяло от същото дружество, понеже бил непонятен за българите (сп. Български преглед, 1894, кн. 11, с. 77)
Книгата описана по библиографски източници      
245 $ а Новий завет Спасителя нашето Господа Исуса Христа
260 $ а [Лондон]
260 $ c 1828
500 $ а Преводът, направен с помощта на друг неизвестен книжовник, е бил поръчан и издаден от Британското и чуждестранно библейско дружество и е бил унищожен изцяло от същото дружество, понеже бил непонятен за българите (сп. Български преглед, 1894, кн. 11, с. 77) Книгата описана по библиографски източници
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 8162
581 $ а Погорелов, 19
581 $ а Стоянов, 7477
581 $ а Теодосиев, 28-2
Докладвай грешка

Резултати от търсенето