Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Часослов : точно по Московскаго извода
Aвторска отговорност:
повелением Благочествейшаго и Височайшаго господара Нашего Григория Димитровича Гика воевода; с благословением Преосвещенейшаго Нашего митрополита Угровлахийскаго господина Григория; предстоители Часослова сего Анастасия хаджи Георгие Полизов, Добря хаджи Йоанна Бакалоглу и Стефан Евстатия Попович
Поредност на изданието:
Издателски данни:
Букурещ, 1828 (в типография Радукан Клинчан и Димитраки Топличан)
Физически характеристики:
[16], [303] с. : с ил. ; 18,5 см, 8°
Забележка:
Пълно заглавие : Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и сина и Светаго Духа... напечата ся книга сия Часослов. Годината на издаване и пагинацията са с църковнославянски букви
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно и червено
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Анастасий Полизов, Стефан Попович, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
8209
Теодосиев:
28-3
Дигитално копие:
      Часослов : точно по Московскаго извода / повелением Благочествейшаго и Височайшаго господара Нашего Григория Димитровича Гика воевода; с благословением Преосвещенейшаго Нашего митрополита Угровлахийскаго господина Григория; предстоители Часослова сего Анастасия хаджи Георгие Полизов, Добря хаджи Йоанна Бакалоглу и Стефан Евстатия Попович. - [3 изд.]. - Букурещ, 1828 (в типография Радукан Клинчан и Димитраки Топличан). - [16], [303] с.: с ил.; 18,5 см, 8°

Пълно заглавие : Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и сина и Светаго Духа... напечата ся книга сия Часослов. Годината на издаване и пагинацията са с църковнославянски букви      
044 $ а bul
245 $ а Часослов
245 $ b точно по Московскаго извода
245 $ c повелением Благочествейшаго и Височайшаго господара Нашего Григория Димитровича Гика воевода; с благословением Преосвещенейшаго Нашего митрополита Угровлахийскаго господина Григория; предстоители Часослова сего Анастасия хаджи Георгие Полизов, Добря хаджи Йоанна Бакалоглу и Стефан Евстатия Попович
250 $ a [3 изд.]
260 $ а [Букурещ]
260 $ c 1828
260 $ e в типография Радукан Клинчан и Димитраки Топличан
300 $ а [16], [303] с.
300 $ b с ил.
300 $ c 18,5 см , 8°
500 $ а Пълно заглавие : Во славу Светия, единосущния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и сина и Светаго Духа... напечата ся книга сия Часослов. Годината на издаване и пагинацията са с църковнославянски букви
500 $ а 3, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 8209
581 $ а Теодосиев, 28-3
700 $ а Анастасий Полизов, Стефан Попович, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу1
700 $ а Полизов, Анастасий хаджи Георги = Polizov, Anastasij hadzi Georgi
700 $ а Бакалоглу, Добри хаджи Йоан = Bakaloglu, Dobri hadzi Joan
700 $ а Попович, Стефан Евстатий= Popovič, Stefan Evstatij
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=17&culture=bg
Докладвай грешка

Резултати от търсенето