Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
търсене Изпрати титул
Заглавие:
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ : Εἰσαγωγικὴ διδασκαλία περιέχουσα λεξικὸν τετράγλωσσον τῶν τεσσάρων κοινῶν διαλέκτων ἤτοι τῆς ἁπλῆς ῥωμαϊκῆς, τῆς ἐν Μοισίᾳ βλαχικῆς, τῆς βουλγαρικῆς, καὶ τῆς ἀλβανιτικῆς
Aвторска отговорност:
συντεθεῖσα παρὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ λογιωτάτου διδασκάλου, οἰκονόμου καὶ ἱεροκήρυκος κυρίου Δανιὴλ τοῦ ἐκ Μοσχοπόλεως
Поредност на изданието:
[2 изд.]
Издателски данни:
Б. м., 1802
Физически характеристики:
[8], 92 с. ; 19,0 см, 4°
Забележка:
Всички езици са отпечатани с гръцка азбука. Преиздавано, публикувано без наименование на място (в Рагуза / Дубровник или Венеция) от оригиналното издание, публикувано в Moschópolis / Moschópolī / Voskópolis / Voskópolī (северен Епир) през 1794 г. Пълно заглавие: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ : Περιέχουσα Λεξικόν Τετράγλωσσον τῶν τεσσάρων κοινῶν Διαλέκτων ἤτοι τῆς ἁπλῆς Ρωμαϊκῆς, τῆς ἐν Μοισίᾳ Βλαχικῆς, τῆς Βουλγαρικῆς, καί τῆς Ἀλβανιτικῆς. Συντεθεῖσα μέν ἐν ἀρχῇ χάριν εὐμαθείας τῶν Φιλολόγωνἀλλογλώσσων νέων παρά τοῦ Αἰδεσιμωτάτου κ' Λογιωτάτου Διδασκάλου, Οἰκονόμου κ' Ἱεροκήρυκος Κυρίου Δανιήλ τοῦ ἐκ Μοσχοπόλεως. Καλλυνθεῖσα δέ κ' ἐπαυξηνθεῖσα τή προσθήκη τινῶν χρειωδῶν κ' περιεργείας ἀξίων κ' εὐλαβῶς ἀφιερωθεῖσα τῷ Πενιερωτάτῳ καί Λογιωτάτῳ Μητροπολίτη Πελαγωνείας, Ὑπερτίμῳ καί Ἐξάρχῳ πάσης Βουλγαρικῆς Μακεδονίας Κυρίῳ ΚΥΡΙΩ ΝΕΚΤΑΡΙΩ ΤΩ ΕΚ ΜΟΥΝΤΑΝΙΩΝΟὐ κ' τοῖς ἀναλώμασι τύποις ἐκδέδοται δι' ὠφέλειαν τῶν Ἐπαρχιωτῶν αὐτοῦ εὐλαβῶν Χριστιανῶν
Обща забележка:
Език:
Български, гръцки, албански, влашки
Шрифт:
Гръцки
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Посвещава се на Нектарий Монтанийски, митрополит на Пелагония, Хипертим, а също така екзарх на цяла българска Македония
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
1
Стоянов:
Не е регистрирана
Теодосиев:
02-А151
Дигитално копие:
      ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ : Εἰσαγωγικὴ διδασκαλία περιέχουσα λεξικὸν τετράγλωσσον τῶν τεσσάρων κοινῶν διαλέκτων ἤτοι τῆς ἁπλῆς ῥωμαϊκῆς, τῆς ἐν Μοισίᾳ βλαχικῆς, τῆς βουλγαρικῆς, καὶ τῆς ἀλβανιτικῆς / συντεθεῖσα παρὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ λογιωτάτου διδασκάλου, οἰκονόμου καὶ ἱεροκήρυκος κυρίου Δανιὴλ τοῦ ἐκ Μοσχοπόλεως. - [2. изд.]. - Б. м., 1802. - [8], 92 с.; 19 см, 4°

Всички езици са отпечатани с гръцка азбука. Преиздавано, публикувано без наименование на място (в Рагуза / Дубровник или Венеция) от оригиналното издание, публикувано в Moschópolis / Moschópolī / Voskópolis / Voskópolī (северен Епир) през 1794 г. Пълно заглавие: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ : Περιέχουσα Λεξικόν Τετράγλωσσον τῶν τεσσάρων κοινῶν
Διαλέκτων ἤτοι τῆς ἁπλῆς Ρωμαϊκῆς, τῆς ἐν Μοισίᾳ Βλαχικῆς, τῆς Βουλγαρικῆς, καί τῆς Ἀλβανιτικῆς.                                                                                  Συντεθεῖσα μέν ἐν ἀρχῇ χάριν εὐμαθείας τῶν Φιλολόγωνἀλλογλώσσων νέων παρά τοῦ Αἰδεσιμωτάτου κ' Λογιωτάτου Διδασκάλου, Οἰκονόμου κ' Ἱεροκήρυκος Κυρίου Δανιήλ τοῦ ἐκ Μοσχοπόλεως. Καλλυνθεῖσα δέ κ' ἐπαυξηνθεῖσα τή προσθήκη τινῶν χρειωδῶν κ' περιεργείας ἀξίων 
κ' εὐλαβῶς ἀφιερωθεῖσα τῷ Πενιερωτάτῳ καί Λογιωτάτῳ Μητροπολίτη Πελαγωνείας,
Ὑπερτίμῳ καί Ἐξάρχῳ πάσης Βουλγαρικῆς Μακεδονίας Κυρίῳ ΚΥΡΙΩ ΝΕΚΤΑΡΙΩ ΤΩ ΕΚ ΜΟΥΝΤΑΝΙΩΝΟὐ κ' τοῖς ἀναλώμασι τύποις ἐκδέδοται δι' ὠφέλειαν τῶν Ἐπαρχιωτῶν αὐτοῦ εὐλαβῶν Χριστιανῶν      
044 $ а bul, gre, alb, rum
245 $ а ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
245 $ b Εἰσαγωγικὴ διδασκαλία περιέχουσα λεξικὸν τετράγλωσσον τῶν τεσσάρων κοινῶν διαλέκτων ἤτοι τῆς ἁπλῆς ῥωμαϊκῆς, τῆς ἐν Μοισίᾳ βλαχικῆς, τῆς βουλγαρικῆς, καὶ τῆς ἀλβανιτικῆς
245 $ c συντεθεῖσα παρὰ τοῦ αἰδεσιμωτάτου καὶ λογιωτάτου διδασκάλου, οἰκονόμου καὶ ἱεροκήρυκος κυρίου Δανιὴλ τοῦ ἐκ Μοσχοπόλεως
250 $ a [2 изд.]
260 $ а [Б. м.]
260 $ c 1802
300 $ а [8], 92 с.
300 $ c 19,0 см , 4°
500 $ а Всички езици са отпечатани с гръцка азбука. Преиздавано, публикувано без наименование на място (в Рагуза / Дубровник или Венеция) от оригиналното издание, публикувано в Moschópolis / Moschópolī / Voskópolis / Voskópolī (северен Епир) през 1794 г. Пълно заглавие: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ : Περιέχουσα Λεξικόν Τετράγλωσσον τῶν τεσσάρων κοινῶν Διαλέκτων ἤτοι τῆς ἁπλῆς Ρωμαϊκῆς, τῆς ἐν Μοισίᾳ Βλαχικῆς, τῆς Βουλγαρικῆς, καί τῆς Ἀλβανιτικῆς. Συντεθεῖσα μέν ἐν ἀρχῇ χάριν εὐμαθείας τῶν Φιλολόγωνἀλλογλώσσων νέων παρά τοῦ Αἰδεσιμωτάτου κ' Λογιωτάτου Διδασκάλου, Οἰκονόμου κ' Ἱεροκήρυκος Κυρίου Δανιήλ τοῦ ἐκ Μοσχοπόλεως. Καλλυνθεῖσα δέ κ' ἐπαυξηνθεῖσα τή προσθήκη τινῶν χρειωδῶν κ' περιεργείας ἀξίων κ' εὐλαβῶς ἀφιερωθεῖσα τῷ Πενιερωτάτῳ καί Λογιωτάτῳ Μητροπολίτη Πελαγωνείας, Ὑπερτίμῳ καί Ἐξάρχῳ πάσης Βουλγαρικῆς Μακεδονίας Κυρίῳ ΚΥΡΙΩ ΝΕΚΤΑΡΙΩ ΤΩ ΕΚ ΜΟΥΝΤΑΝΙΩΝΟὐ κ' τοῖς ἀναλώμασι τύποις ἐκδέδοται δι' ὠφέλειαν τῶν Ἐπαρχιωτῶν αὐτοῦ εὐλαβῶν Χριστιανῶν
546 $ а Български, гръцки, албански, влашки
546 $ b Гръцки
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 1
581 $ а Стоянов, 0
581 $ а Теодосиев, 02-А151
700 $ а Посвещава се на Нектарий Монтанийски, митрополит на Пелагония, Хипертим, а също така екзарх на цяла българска Македония1
700 $ а Даниил Мосхополитис = Daniil Moshopolitiis = Москополец, Даниил Михаил Хаджи = Moskopolec, Daniil Mihail hadži
700 $ d 1754-1825
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екз. R гр 802.1 /
852 $ uhttp://www.vlahoi.net/images/pdf/Eisagogiki-Didaskalia.pdf
852 $ uhttp://editions.academyofathens.gr/epetirides/xmlui/handle/20.500.11855/419
Докладвай грешка