Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Житие Светаго Алексиа человека Божия, (кой се е преставил в старом Риме в лето Христово 411, месеца марта в ден 17, в царство Онория кесаря римскаго и папи Инокентия) на прочитание и умиление душевно, сочинено на стихи на язик словено-болгарский = Das Leben des heilige Alexius
Aвторска отговорност:
а посвящено на синови и чада болгарски из пре[д]елна любов от Константина Огняновича, родом серба; издаде се с иждивение тогоже
Издателски данни:
в Будине граде, 1833 (Писмени Кралевск. Всеуч. Пещан)
Физически характеристики:
61, [2] с. : с ил. ; 18,8 см, 8°
Забележка:
Книгата съдържа увод от автора, сърбин по произход, който обосновава нуждата от книгата и от просвещаването на българския народ. Между с. 14 и с. 15 има неномериран лист с илюстрация
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Други езици:
Немски
Шрифт:
Църковнославянски, латински, друг
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
21
Стоянов:
5720
Теодосиев:
33-2
Дигитално копие:
      Житие Светаго Алексиа человека Божия, (кой се е преставил в старом Риме в лето Христово 411, месеца марта в ден 17, в царство Онория кесаря римскаго и папи Инокентия) на прочитание и умиление душевно, сочинено на стихи на язик словено-болгарский = Das Leben des heilige Alexius / а посвящено на синови и чада болгарски из пре[д]елна любов от Константина Огняновича, родом серба; издаде се с иждивение тогоже. - в Будине граде, 1833 (Писмени Кралевск. Всеуч. Пещан). - 61, [2] с.: с ил.; 18,8 см, 8°

Книгата съдържа увод от автора, сърбин по произход, който обосновава нуждата от книгата и от просвещаването на българския народ. Между с. 14 и с. 15 има неномериран лист с илюстрация      
044 $ а bul
245 $ а Житие Светаго Алексиа человека Божия, (кой се е преставил в старом Риме в лето Христово 411, месеца марта в ден 17, в царство Онория кесаря римскаго и папи Инокентия) на прочитание и умиление душевно, сочинено на стихи на язик словено-болгарский
245 $ b Das Leben des heilige Alexius :
245 $ c а посвящено на синови и чада болгарски из пре[д]елна любов от Константина Огняновича, родом серба; издаде се с иждивение тогоже
260 $ а [в Будине граде]
260 $ c 1833
260 $ e Писмени Кралевск. Всеуч. Пещан
300 $ а 61, [2] с.
300 $ b с ил.
300 $ c 18,8 см , 8°
500 $ а Книгата съдържа увод от автора, сърбин по произход, който обосновава нуждата от книгата и от просвещаването на българския народ. Между с. 14 и с. 15 има неномериран лист с илюстрация
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, латински, друг
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 21
581 $ а Стоянов, 5720
581 $ а Теодосиев, 33-2
700 $ а Огнянович, Константин = Ognjanovic, Konstantin
700 $ d 1798-1858
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1833 - 18, В 84559, В 84558, В 75829, В 85916
852 $ а ГИМС
852 $ c Сп 84.2
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=20&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/904
Докладвай грешка

Резултати от търсенето