Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето
Изпрати титул
Заглавие:
[Буквар] : [точно по Московскаго извода]
Aвторска отговорност:
Поредност на изданието:
Издателски данни:
[Бузъу], 1834 ([в Бузъу типографии])
Физически характеристики:
а-м [40] с. ; 19,0 см
Забележка:
Минчева, Б. Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в... 2013, No 105. Първо издание 1824 със заглавие: Буквар для поучения юношества, отпечатано в Букурещкой типогр. Второ издание 1825 г. със заглавие: Буквар для поучения юношества, отпечатано в Букурещкой типогр. Годината на издаване с църковнославянски букви. Пагинация с църковнославянски букви. Книгата описана по библиографски източници. Тя не е регистрирана от Стоянов, номерът 8208 е даден за връзка с първо и второ издание.
Обща забележка:
Изписване на годината:
Църковнославянски букви, от Христа
Шрифт:
Църковнославянски
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
Не е регистрирана
Стоянов:
8208
Теодосиев:
Не е регистрирана
      [Буквар] : [точно по Московскаго извода]. - [3. изд.]. - [Бузъу], 1834 ([в Бузъу типографии]). - а-м [40] с.; 19 см

Минчева, Б. Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в... 2013, No 105. Първо издание 1824 със заглавие: Буквар для поучения юношества, отпечатано в Букурещкой типогр. Второ издание 1825 г. със заглавие: Буквар для поучения юношества, отпечатано в Букурещкой типогр. Годината на издаване с църковнославянски букви. Пагинация с църковнославянски букви. Книгата описана по библиографски източници. Тя не е регистрирана от Стоянов, номерът 8208 е даден за връзка с първо и второ издание.      
245 $ а [Буквар]
245 $ b [точно по Московскаго извода]
250 $ a [3 изд.]
260 $ а [Бузъу]
260 $ c 1834
260 $ e [в Бузъу типографии]
300 $ а а-м [40] с.
300 $ c 19,0 см
500 $ а Минчева, Б. Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в... 2013, No 105. Първо издание 1824 със заглавие: Буквар для поучения юношества, отпечатано в Букурещкой типогр. Второ издание 1825 г. със заглавие: Буквар для поучения юношества, отпечатано в Букурещкой типогр. Годината на издаване с църковнославянски букви. Пагинация с църковнославянски букви. Книгата описана по библиографски източници. Тя не е регистрирана от Стоянов, номерът 8208 е даден за връзка с първо и второ издание.
500 $ а 3, 2
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 0
581 $ а Стоянов, 8208
581 $ а Теодосиев, 0
Докладвай грешка

Резултати от търсенето