Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето
Изпрати титул
Заглавие:
Буквар или Началное учение человеком хотящим учится книг Божественаго писания на славянский язик
Aвторска отговорност:
напечата ся настоянием и иждивением Николая Карастояновича, книговезателя и жителя Самоково
Издателски данни:
в Крагуевац, 1834 (в Княжеско-Сербстей типографии)
Физически характеристики:
16 с., 16°
Забележка:
Книгата описана по библиографски източници
Обща забележка:
Език:
Църковнославянски
Шрифт:
Църковнославянски
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Николай Карастоянович, книговезател и жител Самоково
Библиографски източници:
Балан:
1189
Погорелов:
25
Стоянов:
4461
Теодосиев:
34-1
      Буквар или Началное учение человеком хотящим учится книг Божественаго писания на славянский язик / напечата ся настоянием и иждивением Николая Карастояновича, книговезателя и жителя Самоково. - в Крагуевац, 1834 (в Княжеско-Сербстей типографии). - 16 с., 16°

Книгата описана по библиографски източници      
044 $ а chu
245 $ а Буквар или Началное учение человеком хотящим учится книг Божественаго писания на славянский язик
245 $ c напечата ся настоянием и иждивением Николая Карастояновича, книговезателя и жителя Самоково
260 $ а [в Крагуевац]
260 $ c 1834
260 $ e в Княжеско-Сербстей типографии
300 $ а 16 с.
500 $ а Книгата описана по библиографски източници
546 $ а Църковнославянски
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 1189
581 $ а Погорелов, 25
581 $ а Стоянов, 4461
581 $ а Теодосиев, 34-1
700 $ а Николай Карастоянович, книговезател и жител Самоково1
700 $ а Карастоянов, Никола = Karastoyanov, Nikola
700 $ d 1778?-1874
Докладвай грешка

Резултати от търсенето