Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Житие светаго свещеномученика Харалампиа и иже с ним пострадавших; Собеседование грешника с Богородицею по алфавиту; Священая хронологиа по восточному исчислению
Aвторска отговорност:
преведено на язик славеноболгарский; напечата ся настоянием и иждивением Никола Карастояновича, книговезца и книгопродавца самоковскаго
Издателски данни:
Крагуевац, 1834 (в Княжеско-Сербстей типографии)
Физически характеристики:
32 с. : с ил. ; 19,5 см, 8°
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Език:
Български
Шрифт:
Църковнославянски
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
3940
Погорелов:
26
Стоянов:
4462
Теодосиев:
34-2
Дигитално копие:
      Житие светаго свещеномученика Харалампиа и иже с ним пострадавших; Собеседование грешника с Богородицею по алфавиту; Священая хронологиа по восточному исчислению / преведено на язик славеноболгарский; напечата ся настоянием и иждивением Никола Карастояновича, книговезца и книгопродавца самоковскаго. - Крагуевац, 1834 (в Княжеско-Сербстей типографии). - 32 с.: с ил.; 19,5 см, 8°      
044 $ а bul
245 $ а Житие светаго свещеномученика Харалампиа и иже с ним пострадавших; Собеседование грешника с Богородицею по алфавиту; Священая хронологиа по восточному исчислению
245 $ c преведено на язик славеноболгарский; напечата ся настоянием и иждивением Никола Карастояновича, книговезца и книгопродавца самоковскаго
260 $ а [Крагуевац]
260 $ c 1834
260 $ e в Княжеско-Сербстей типографии
300 $ а 32 с.
300 $ b с ил.
300 $ c 19,5 см , 8°
500 $ а 1, 2
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски
581 $ а Балан, 3940
581 $ а Погорелов, 26
581 $ а Стоянов, 4462
581 $ а Теодосиев, 34-2
700 $ а Карастоянов, Никола = Karastoyanov, Nikola
700 $ d 1778?-1874
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1834-22, В 84546; В 84542; В 84544
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=21&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000379
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/392
Докладвай грешка

Резултати от търсенето