Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Краткое и ясное изложение за разделението, начертанието, именованието и произношението на писмената, и правила за срицанието, просодята и слогът и за правото чтение на греческиа язик
Aвторска отговорност:
от Неофита йеромонаха П. П. Рилца
Издателски данни:
в Белиград, 1835 (в Княжеско-Сербской типографии)
Физически характеристики:
VIII, 9-36 с. ; 20,0 см, 8°
Забележка:
На гърба на заглавната страница: Дозволява се да се печата, с тим примечанием, да се шест екземпляра исте книге на расположение Княжеске Канцеларие даду. У Београд, 1-гъ Августа, 1835. Димитрий Исаилович, Ценсор. Книгата съдържа бележки под линия
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
Димитрий Исаилович
Език:
Български
Други езици:
Гръцки, сръбски
Шрифт:
Църковнославянски, граждански, гръцки
Цветност на печата:
черно
Библиографски източници:
Балан:
8039
Погорелов:
30
Стоянов:
5611
Теодосиев:
35-6
Дигитално копие:
      Краткое и ясное изложение за разделението, начертанието, именованието и произношението на писмената, и правила за срицанието, просодята и слогът и за правото чтение на греческиа язик / от Неофита йеромонаха П. П. Рилца. - в Белиград, 1835 (в Княжеско-Сербской типографии). - VIII, 9-36 с.; 20 см, 8°

На гърба на заглавната страница: Дозволява се да се печата, с тим примечанием, да се шест екземпляра исте книге на расположение Княжеске Канцеларие даду. У Београд, 1-гъ Августа, 1835. Димитрий Исаилович, Ценсор. Книгата съдържа бележки под линия      
044 $ а bul
245 $ а Краткое и ясное изложение за разделението, начертанието, именованието и произношението на писмената, и правила за срицанието, просодята и слогът и за правото чтение на греческиа язик
245 $ c от Неофита йеромонаха П. П. Рилца
260 $ а [в Белиград]
260 $ c 1835
260 $ e в Княжеско-Сербской типографии
300 $ а VIII, 9-36 с.
300 $ c 20,0 см , 8°
500 $ а На гърба на заглавната страница: Дозволява се да се печата, с тим примечанием, да се шест екземпляра исте книге на расположение Княжеске Канцеларие даду. У Београд, 1-гъ Августа, 1835. Димитрий Исаилович, Ценсор. Книгата съдържа бележки под линия
500 $ а 1, 2
500 $ а Димитрий Исаилович
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, граждански, гръцки
581 $ а Балан, 8039
581 $ а Погорелов, 30
581 $ а Стоянов, 5611
581 $ а Теодосиев, 35-6
700 $ а Неофит Рилски, йеромонах = Neofit Rilski, йеромонах
700 $ d 1793?-1881
852 $ а BG-SoBAS
852 $ c 1835-28, В84561
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=25&culture=bg
852 $ uhttp://kin.libgabrovo.com/bg/lister.php?iid=DO-8G0000006
852 $ uhttps://www.wdl.org/en/item/12871/view/
Докладвай грешка

Резултати от търсенето