Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Писменник общеполезен на секого единороднаго ми болгарина от кой и да е чин и возраст
Aвторска отговорност:
сочинен според днешния писмоописателен способ от Христаки П. Дупничанина, учителя в славено-елинското в Сищов училище, който сега перво на свет издава го; престоявал и исправял шура негов Яков Илиевич С[вищовчанин]
Издателски данни:
в Белград, 1835 (у Княжеско-Сербской типографии)
Физически характеристики:
Х, 78, 5 с. ; 19,0 см, 8°
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
Димитрий Исаилович
Език:
Български
Други езици:
Сръбски
Шрифт:
Граждански
Цветност на печата:
черно
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
Не е регистрирана
Погорелов:
38
Стоянов:
5841
Теодосиев:
35-8
Дигитално копие:
      Писменник общеполезен на секого единороднаго ми болгарина от кой и да е чин и возраст / сочинен според днешния писмоописателен способ от Христаки П. Дупничанина, учителя в славено-елинското в Сищов училище, който сега перво на свет издава го; престоявал и исправял шура негов Яков Илиевич С[вищовчанин]. - в Белград, 1835 (у Княжеско-Сербской типографии). - Х, 78, 5 с.; 19 см, 8°      
044 $ а bul
245 $ а Писменник общеполезен на секого единороднаго ми болгарина от кой и да е чин и возраст
245 $ c сочинен според днешния писмоописателен способ от Христаки П. Дупничанина, учителя в славено-елинското в Сищов училище, който сега перво на свет издава го; престоявал и исправял шура негов Яков Илиевич С[вищовчанин]
260 $ а [в Белград]
260 $ c 1835
260 $ e у Княжеско-Сербской типографии
300 $ а Х, 78, 5 с.
300 $ c 19,0 см , 8°
500 $ а 1, 2
500 $ а Димитрий Исаилович
546 $ а Български
546 $ b Граждански
581 $ а Балан, 0
581 $ а Погорелов, 38
581 $ а Стоянов, 5841
581 $ а Теодосиев, 35-8
700 $ а Павлович, Христаки Георгиев = Pavlovic, Hristaki Georgiev
700 $ d 1804-1848
700 $ а Цанков, Яков Илиев = Cankov, Jakov Iliev
700 $ d 1812-1882
852 $ а BG-SoCOB
852 $ c по екземпляр Ст. 35.31 I
852 $ uhttp://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/Integration.aspx?i=General&lc=VXNlcj1mcmVlXG5Qd2Q9ZnJlZQ&p=V&rl=3d6ffc7f-8bb3-4b96-a4d0-6a4cfbb14478&did=27&culture=bg
852 $ uhttp://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/1012
Докладвай грешка

Резултати от търсенето