Книгопис на българската възрожденска книжнина (1801-1878)
English
обратно към търсенето Изпрати титул
Заглавие:
Разговорник греко-болгарский за ония, които желаят греческий язик да се научат, при когото и една кратка Болгарска история приложи се
Aвторска отговорност:
собран и сочинен от Христаки П. Дупничанина, учителя в Славено-елинското в Сищов училище, който сега перво на свят издава го; предстоявал и изправял шура негов Яков Илиевич С.
Издателски данни:
в Белграде, 1835 (у Княжеско-Сербской типографии)
Физически характеристики:
VI, [2], 106, [4] с. ; 20,3 см, 8°
Забележка:
Според наличните библиографии има екземпляри, в които гръцкият текст е отпечатан със славянски букви. Анализът на подобни екземпляри показва различна пагинация и различни елементи, което означава, че става въпрос за различни издания. Гръцкият вариант (VI, 2, 106, 4) е по-дълъг с 11 с. от българския (VIII, 99), съдържа отделен лист с гръцката азбука (2 с.) и списък със спомоществователи (4 с.), които отсъства при кирилската версия. Най-важният аргумент е, че има разминавания в основния текст, което означава, че двете книги са набирани отделно. На гърба на титула: Дозволява се да се печата, с тим примичанием, да се шест екземпляра исте книге на разположение Княжеске канцеларии даду. У Београд, 1-га Августа, 1835. Дмитрий Исаилович, Цензор
Обща забележка:
Изписване на годината:
Арабски цифри, от Христа
Цензор:
Дмитрий Исаилович
Език:
Български
Други езици:
Гръцки, сръбски
Шрифт:
Църковнославянски, граждански, гръцки
Цветност на печата:
черно
Иждивител, предстоятели, настоятели:
Иаков Илиевич. С.
Спомоществователи:
Да
Библиографски източници:
Балан:
3542
Погорелов:
39
Стоянов:
5842
Теодосиев:
35-9
Дигитално копие:
      Разговорник греко-болгарский за ония, които желаят греческий язик да се научат, при когото и една кратка Болгарска история приложи се / собран и сочинен от Христаки П. Дупничанина, учителя в Славено-елинското в Сищов училище, който сега перво на свят издава го; предстоявал и изправял шура негов Яков Илиевич С. - в Белграде, 1835 (у Княжеско-Сербской типографии). - VI, [2], 106, [4] с.; 20,3 см, 8°

Според наличните библиографии има екземпляри, в които гръцкият текст е отпечатан със славянски букви. Анализът на подобни екземпляри показва различна пагинация и различни елементи, което означава, че става въпрос за различни издания. Гръцкият вариант (VI, 2, 106, 4) е по-дълъг с 11 с. от българския (VIII, 99), съдържа отделен лист с гръцката азбука (2 с.) и списък със спомоществователи (4 с.), които отсъства при кирилската версия. Най-важният аргумент е, че има разминавания в основния текст, което означава, че двете книги са набирани отделно. На гърба на титула: Дозволява се да се печата, с тим примичанием, да се шест екземпляра исте книге на разположение Княжеске канцеларии даду. У Београд, 1-га Августа, 1835. Дмитрий Исаилович, Цензор      
044 $ а bul
245 $ а Разговорник греко-болгарский за ония, които желаят греческий язик да се научат, при когото и една кратка Болгарска история приложи се
245 $ c собран и сочинен от Христаки П. Дупничанина, учителя в Славено-елинското в Сищов училище, който сега перво на свят издава го; предстоявал и изправял шура негов Яков Илиевич С.
260 $ а [в Белграде]
260 $ c 1835
260 $ e у Княжеско-Сербской типографии
300 $ а VI, [2], 106, [4] с.
300 $ c 20,3 см , 8°
500 $ а Според наличните библиографии има екземпляри, в които гръцкият текст е отпечатан със славянски букви. Анализът на подобни екземпляри показва различна пагинация и различни елементи, което означава, че става въпрос за различни издания. Гръцкият вариант (VI, 2, 106, 4) е по-дълъг с 11 с. от българския (VIII, 99), съдържа отделен лист с гръцката азбука (2 с.) и списък със спомоществователи (4 с.), които отсъства при кирилската версия. Най-важният аргумент е, че има разминавания в основния текст, което означава, че двете книги са набирани отделно. На гърба на титула: Дозволява се да се печата, с тим примичанием, да се шест екземпляра исте книге на разположение Княжеске канцеларии даду. У Београд, 1-га Августа, 1835. Дмитрий Исаилович, Цензор
500 $ а 1, 2
500 $ а Дмитрий Исаилович
546 $ а Български
546 $ b Църковнославянски, граждански, гръцки
581 $ а Балан, 3542
581 $ а Погорелов, 39
581 $ а Стоянов, 5842
581 $ а Теодосиев, 35-9
700 $ а Иаков Илиевич. С.1
700 $ а Павлович, Христаки Георгиев = Pavlovic, Hristaki Georgiev
700 $ d 1804-1848
700 $ а Цанков, Яков Илиев = Cankov, Jakov Iliev
700 $ d 1812-1882
852 $ uhttp://www.librz.org/images/digit/12-Pavlovich.razgowornik_greko-bolg.pdf
Докладвай грешка

Резултати от търсенето